Scurt istoric

Pe parcursul existenţei sale, din 1946 şi până în prezent, Facultatea de Litere a suferit multe modificări de structură şi de viziune. Fiind iniţial o parte componentă a Facultăţii de Istorie şi Filologie, după reorganizarea acesteia şi înfiinţarea Facultăţii de Filologie, realizată în anul 1962, direcţiile de bază ale specializărilor noii structuri au devenit limba şi literatura română, numită moldovenească, şi limba şi literatura rusă, aceasta din urmă având pe timpuri un număr considerabil de studenţi. După 1989, când s-a trecut la grafia latină şi în programele de studii au apărut disciplinele limba română şi literatura română, interesul pentru filologie a crescut enorm. Se resimţea setea de cultură a comunicării, dorinţa societăţii de a vorbi şi de a scrie româneşte, aşa cum au făcut-o bunicii şi fraţii mai mari, tendinţa de a depăşi provincialismul şi încorsetarea ideologică.

Pe de altă parte, corpul profesoral-didactic al Facultăţii de Litere a fost totdeauna în avangarda luptei pentru adevărul ştiinţific, pentru instaurarea glotonimului limba română şi trecerea la grafia latină. Profesorii Ion Dumeniuc, Anatol Ciobanu, Ion Ciornâi, Ion Melniciuc au scris numeroase articole, au participat la lucrările multor comisii formate pentru soluţionarea problemelor legate de trecerea la grafia latină şi la introducerea glotonimului limba română în sistemul educaţional. Vocea filologilor de la Facultatea de Litere s-a făcut auzită în întreaga republică prin conferinţele susţinute în faţa profesorilor, prin cursurile de calificare, prin numeroasele articole de cultivare a limbii, publicate în toate ediţiile periodice ale vremii. Societatea aştepta cuvântul profesorilor specialişti în problemele de limbă, de spiritualitate şi aceştia nu ezitau să-l spună. Ani în şir radioul şi televiziunea au oferit specialiştilor filologi spaţiu de emisie pentru propagarea corectitudinii în exprimarea orală şi scrisă, pentru deschiderea spaţiului literaturii române, iar emisiunea radiofonică „În lumea cuvintelor” cu participarea constantă a profesorilor facultăţii era una dintre cele mai audiate la postul naţional de radio. Mulţi ascultători au făcut o adevărată şcoală ghidaţi de profesorii prezentatori Ion Melniciuc, Irina Condrea, Viorica Molea, Tamara Cristei, Victoria Fonari ş.a.

În ultimii ani pentru Facultatea de Litere problema modernizării, dar şi a menţinerii tradiţiilor în învăţământul filologic este una de principiu. Corpul profesoral-didactic se orientează spre realizarea obiectivelor trasate de procesul de la Bologna prin abordarea unor noi viziuni şi a unor noi direcţii în domeniul filologiei, cum ar fi studierea limbajului în concordanţă cu sarcinile comunicării, elaborarea unor cursuri ce ţin de hermeneutică, semiotică, naratologie, pragmatică, sociolingvistică, studiul textului, studiul dialogului, studiul terminologiei, analiză structurală, traducere, comparativistică, tehnologii didactice, ş.a.

Facultatea are profesori cu o bogată experienţă didactică şi ştiinţifică, persoane care au consacrat universităţii zeci de ani de activitate. Aceştia sunt prof. dr.hab., m.c. AŞM Anatol Ciobanu, prof. dr.habil., Iraida Condrea, prof.dr. Mihail Purice, conf.dr.Elena Ţau, conf.dr.Vladimir Nosov, conf.dr.Ion Melniciuc, dr.conf. Claudia Cemârtan, conf.dr.Eugenia Dodon. Alături de ei activează discipolii mai tineri: dr.conf. Adriana Cazacu, dr.conf. Alexandra Gherasim, dr.conf. Sabina Corniciuc, dr. conf. Ludmila Usatâi, dr.conf. Elena Varzari, dr.conf. Viorica Molea, dr.conf. Larisa Gurău ş.a.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Orarul susținerii tezelor de licență și de master În atenția studenților și masteranzilor! Tezele de licență și de master, respectiv, se vor susține...
Sesiunea națională de comunicări științifice studențești. Ediția a XXIV-a Sesiunea națională de comunicări științifice studențești, Atelierul Litere, etapa I se va desfășura pe 26...
IMPORTANT! ADUNAREA GENERALĂ PENTRU ALEGEREA DECANULUI FACULTĂȚII DE LITERE Adunarea generală a titularilor Facultății de Litere și a reprezentanților studenților pentru alegerea decanului Facultății...
ORARUL LECȚIILOR, SEMESTRUL II, 2019-2020 În atenția profesorilor și studenților Facultății de Litere! Orarul lecțiilor din semestrul II, ciclul I...
SEMINAR SPECIALIZAT „CULTIVAREA LIMBII ROMÂNE. NUMELE PROPRIU (UTILIZAREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI ÎN CONTEXTE MULTILINGVE)” Pe data de 13 decembrie 2019, studenții și profesorii Departamentului Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată...

Universitatea de Stat din Moldova

colaj