S-A STINS DIN VIAŢĂ PROFESORUL ANATOLIE CIOBANU

Posted on 8 aprilie 2016 | in Ştiri | by

ANATOL CIOBANU 

\r\n

(14.05.1934 – 08.04.2016)

\r\n

            Comunitatea ştiinţifică a Republicii Moldova, cu profundă durere în suflet şi cu nemărginită tristeţe în inimă, a aflat vestea că la 8 aprilie 2016 s-a stins din viaţă reputatul lingvist şi cercetător al limbii române Anatol Ciobanu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent al AŞM, , Cavaler al Ordinului Republicii, îndrumător de nădejde al miilor de filologi din toată ţara, un aprig şi intransigent luptător pentru promovarea şi prosperarea Limbii Române şi a Neamului românesc.

\r\n

            ciobanu01Anatol Ciobanu s-a născut la 14 mai 1934, în comuna Ruseni, raionul Ocniţa, în familia unor harnici plugari. În anul 1951 a absolvit Şcoala Pedagogică „Boris Glavan” din oraşul Bălţi, apoi, în 1956, Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii de Stat din Moldova. Îşi continuă studiile la doctorantura Universităţii de Stat din Moldova, pe care o absolvă în 1959, susţinând cu succes teza de doctor în filologie cu tema „Conjunctivul şi utilizarea lui în sintagme predicative”, realizată sub îndrumarea acad. N. Corlăteanu. Între anii 1969- 1972 îşi face postdoctoratul la Universitatea „M. V. Lomonosov” din Moscova, iar în 1973 susţine cu brio teza de doctor habilitat cu tema „Sintaxa verbelor semicopulative (analiză semantico-distributivă), avându-l în calitate de îndrumător ştiinţific pe lingvistul romanist Ruben Budagov.

\r\n

            A parcurs toate treptele carierei academice la Universitatea de Stat din Moldova, activând ca lector (1960-1961), lector superior (1961-1963), conferenţiar (1964-1976), profesor universitar (din 1974 până în ultima clipă a vieţii). A ocupat  funcţia de prodecan al Facultăţii de Istorie şi Filologie a USM (1963-1966). Între anii 1976-1994 a fost şef al Catedrei „Lingvistică Generală şi Romanică”, iar în perioada 2002-2009 a condus Catedra „Limba Română, Lingvistică Generală şi Romanică”.

\r\n

            A predat un şir de cursuri magistrale pentru formarea unui filolog: Sintaxa limbii române, Introducere în filologia romanică, cursurile opţionale de Sociolingvistică, Politici lingvistice în diferite ţări şi cursurile speciale: Metodologie şi metodă în lingvistică, Semantică şi sintaxă, Sintaxa contrastivă (pe material roman, francez, rus) etc.

\r\n

            Profesorul Anatol Ciobanu s-a manifestat mereu ca o personalitate remarcabilă în domeniul vieţii ştiinţifice şi academice, fiind recunoscut pe arena naţională şi internaţională drept un prodigios savant şi un prestigios pedagog. Este autor a peste 700 de lucrări, ele incluzând 11 monografii, 20 de manuale de limbă română pentru licee şi universităţi, 673 de articole inserate în culegeri, reviste naţionale şi internaţionale, care reflectă probleme actuale de lingvistică şi promovează idei prolifice cu referire la sintaxa limbii române, sociolingvistică, lingvistică contrastiv-tipologică etc. Pentru imensa activitate ştiinţifică în domeniul lingvisticii, în 1992, profesorului A. Ciobanu i s-a conferit titlu de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.

\r\n

            Neobositul cercetător ştiinţific Anatol Ciobanu a fondat o şcoală ştiinţifică la Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova, în cadrul căreia a pregătit 39 de doctori în filologie, printre aceştia fiind 5 doctori habilitaţi, pentru care îndrumătorul lor drag a fost un exemplu de perseverenţă şi exigenţă în cercetarea limbii române şi în identificarea adevărului ştiinţific în interpretarea ei. Toţi aceşti discipoli ai Domniei sale continuă să dezvolte concepţia lingvistică a dascălului lor în Republica Moldova şi peste hotarele ei.

\r\n

            Profesorul Anatol Ciobanu a avut o viaţă impresionantă, trăită cu maximă intensitate, şi o activitate complexă şi prodigioasă. Prestigiul naţional şi internaţional l-a cucerit prin devotamentul absolut faţă de limba română, de problemele ei într-o societate atât de contradictorie ca a noastră

\r\n

Regretatul prof. univ. A. Ciobanu s-a distins şi prin remarcabile calităţi umane: printr-o ireproşabilă ţinută civică şi etică, prin căldură şi generozitate pentru cei care l-au înconjurat, printr-o responsabilitate notorie în aprecierea realizărilor obţinute, prin eleganţă şi amabilitate, modestie şi bun-simţ, fiind un militant înflăcărat în lupta pentru adevărul ştiinţific privind limba de stat, grafia latină şi identitatea Neamului, cercetător minuţios şi asiduu, cu o forţă şi o capacitate de muncă enormă etc.

\r\n

            Munca Domniei Sale de cercetare şi promovare a limbii române a fost înalt apreciată. I-a fost conferit titlul de Lucrător emerit al Şcolii Superioare din ex. URSS şi RSSM (1978). A fost decorat cu: Ordinul Republicii (1996), Medalia „Mihai Eminescu” (1999), Medalia „Dimitrie Cantemir” (AŞM) (2006), Medalia „50 de ani ai USM” (1996), Medalia 60 de ani ai Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova” (2006), Diploma de Onoare a USM (2001), Diploma SocietăţiiLimba noastră cea română” (2002), Diploma primăriei Municipale Chişinău (2004), Diploma aniversară a Institutului de Lingvistică „I. Iordan—Al. Rosetti” din Bucureşti (2009) etc. În anul 1998 a devenit Doctor Honoris Causa al Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. În anul 2012 a devenit laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova.

\r\n

            A deţinut un şir de activităţi social-obşteşti: Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în filologie de la USM, Membru al Senatului USM, Membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Litere de la USM, membru al Colegiului de redacţie al „Revistei de Lingvistică şi Ştiinţă Literară”, membru al Comitetului Ştiinţific al revistei Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, membru al Comisiei de Etică profesională de la Academia de Ştiinţe a Moldovei etc.

\r\n

Vremea trece şi ne trecem,

\r\n

Cum trec toate pe pământ,

\r\n

Şi pe lângă multe trecem,

\r\n

Observându-le trecând…

\r\n             La aceste versuri ale lui P. Zadnipru adesea revenea regretatul nostru profesor Anatol Ciobanu până în ultimele sale zile. Vremea trece şi ne trecem… S-a trecut şi Domnia sa, s-a stins ca o lumânare care a ars toată viaţa pentru alţii, uitând de sine, de odihnă şi răgaz, de liniştea şi sănătatea sa. S-a topit de dorul muncii de o viaţă, de dorul învăţăceilor care-i aşteptau reîntoarcerea în aulele universitare, de dorul facultăţii pe care a ales-o o dată, în tinereţe, în acel îndepărtat an 1951, şi i-a rămas fidel întreaga viaţă, ea devenind adevărata casă a Domniei sale, pe care a îngrijit-o şi a slăvit-o prin propriile succese şi realizări.\r\n

           Dedicat până la epuizare muncii ştiinţifice şi academice, prof. A.Ciobanu şi-a câştigat aprecierea celor care l-au cunoscut prin devotamentul absolut profesiei alese, prin dragostea inepuizabilă pentru cuvântul scris şi rostit, prin implicarea plenară, până la sacrificiu, în lupta pentru demnitatea naţională, pentru valorile istorice ale acestui popor, pentru limba română pe care a avut-o stindard şi icoană în toată activitatea sa.

\r\n

            Imaginea luminoasă a profesorului universitar Anatol Ciobanu va rămâne veşnic vie în memoria şi în inimile întregului nostru Neam.

\r\n

            Comunitatea ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova regretă trecerea în eternitate a celui care a fost neobositul savant, pedagog şi Om de Omenie Anatol Ciobanu şi exprimă sincere condoleanţe rudelor îndurerate.

\r\n

            Dumnezeu să-l ierte, să-l primească în Împărăţia Sa şi să-l odihnească în pace.

\r\n

Colectivul Facultăţii de Litere

\r\n

a Universităţii de Stat din Moldova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

ORARUL ORELOR DE SINTEZĂ În atenția studenților din anul de absolvire! Orele de sinteză se vor desfășura în perioada...
TEST ANTIPLAGIAT În atenția absolvenților ciclului I Licență și ciclului II Master! Vă rugăm să prezentați, până...
ORARUL LECȚIILOR, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ În atenția studenților din an. I-III, forma de învățământ cu frecvență redusă! Orarul lecțiilor și...
ORARUL EXAMENELOR DE LICENȚĂ, PROMOȚIA 2019 În atenția studenților și masteranzilor Facultății de Litere! Examenele de absolvire, la nivel licență și...
ORARUL EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ, CICLUL II MASTER În atenția masteranzilor Facultății de Litere! Vedeți aici Orar_sesiune_vara_MASTER_2018-2019.  Vă urăm succes!

Universitatea de Stat din Moldova

colaj