Programul ”BURSE pentru VIITORUL TĂU!”

Posted on 11 ianuarie 2018 | in Anunţuri, studenti | by

Centrul de Informatii Universitare cu suportul financiar al BC „Moldova Agroindbank” SA anuntä lansarea programului „Burse pentru Viitorul Täu!”, editța 2018, care este organizat în parteneriat cu Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei din RM.

Programul are drept scop sustinerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educatie în institutiile de învátämânt superior din tarä. In cadrul programului vor fi oferite 30 de burse a câte 6000 lei, pentru un an universitar. Bursele sunt acordate în bazä de concurs si au menirea Sã acopere necesitätile ce tin de efectuarea studiilor (taxä de studii cheltuieli de cazare, masä, rechizite de stadiu Beneficiarii vor putea candida pentru reânnoirea burselor, pentru urmátorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstránd performante academice ìi implicare în activitäti extracurriculare.

BC „Moldova Agroindbank” SA în calitate de partener a programului încurajeazä tinerii cu o conditie socialä mai dificilä, dar care sunt motivati pentru studii profunde, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru obtinerea unei educatii de calitate.

Conditiile de eligibilitate pentru candidati:

 1. I) sä fie cetäteni 9i rezidenti ai Republicii Moldova
 • Sã posede cel putin o caracteristicå soctal-vulnerabilá, din cele mentionate mai jos:
  • tineri ce provin din familii cu venituri modeste, în care venitul net lunar pe membru de familie nu depä;este 1 100 MDL •
  • tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale);
  • tineri ce provin din familii cu 3 si mai multi copii, aflati Ia întretinere (inclusiv solicitantul bursei);
  • tineri orfani tineri räma$ fãrä îngrijirea pärintilor, aflati sub tutelä sau curatelã
  • tineri cu dizabilitãti.
 • Sã fie studenti înmatriculati la studii cu frecventã la ti, in anul I, ciclul licentät în una din institutiile universitare acreditate din RM (exceptie: filialele universitätilor sträine cu sediul pe teritoriul RM); 4) sau, Sã fie studenti bursieri ai editiei precedente a acestui program (2015—2016), care pot candida pentru reînnoirea bursei;
 • sä facã dovada unei reu$te academice bune pentru tinerii înmatriculati Ia studi in anul l. ciclul licentã, media de la concursul genera’ de admitere sä fie nu mai micá de 8, iar pentrc: cei care s-au inscris la cota de 15% din numärul total de locuri cu finantare bugetará, media sa fie nu mai micá 7
 • pentru studentii bursieri ai editiei precedente a acestui program, promovati in anul II sau III, media notelor pentru toti anii de studii sà fie nu mai micã de 8.5 — domeniile Stiintelor social-umaniste si nu mai micä de 8 — domeniile Stiintelor exacte, tehnice si „medico-biologice,
 • sä demonstreze participarea în activitäti extracurriculare si de voluntariat (optional).

Atentie!!! NU SUNT ELICIBILI Programului „Burse pentru Viitorul Tãu!” tinerii care au absolvit deja o universitate. cei care fac studiile cu firantare integralä din buget (ex: Academia Militará „Alexandru ce Bun”), cei care benef:ciazà de burse din partea aitor organizatii sau fundatii!

Programul nu face discriminäri pe criterii religioase sau etnice*. *Tinerii de etnie romã sunt eligibili pentru un program de burse similar finantat de cätre Fondul pentru Educatia Romilor.

Data limitä de prezentare a dosarelor este 2 februarie 2018, pânä Ia ora 17:00!

Procedura de evaluare selectie:

Sunt considerati eligibili aplicantii care indeplinesc conditiile de participare pentru program au prezentat dosarul de aplicare complet, respectând termenul limità. Decizia finalä este luatã de cãtre o Comisie de Experti Independenti, care va evalua dosarele depuse, potrivit criteriilor de evaluare.

Formularele de aplicare pot fi gäsitc pe www.eac.md. Acestea se vor depune personal sau pot fi transmise prin postä ordinarä („Posta Moldovei”) la sediul Centrului de Informatii Universitare din or, Chisinäu, str. Pu*in 16, tel/fax: (022) 221 167, 221 172, 068220072.

Dosarele incomplete sau prezentate dupå termenul limita nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

FESTIVITATEA DE ÎNMÂNARE A DIPLOMELOR DRAGI ABSOLVENȚI AI FACULTĂȚII DE LITERE, PROMOȚIA 2019!   Festivitatea de înmânare a diplomelor de...
SESIUNEA DE RECUPERARE, CICLUL I LICENȚĂ În atenția studenților din an. I-III Ciclul I Licență! În perioada 17-26 iunie a.c., va...
ORARUL SUSȚINERII TEZELOR DE LICENȚĂ ȘI DE MASTER În atenția profesorilor și absolvenților! Susținerea tezelor de LICENȚĂ se va desfășura conform următorului Orar_sustinere_teze_LICENTA_2019...
INVITAȚIE PARTICIPARE SIMPOZION ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL INVITAȚIE Universitatea de Stat din Moldova, Capela „Întâmpinarea Domnului” şi Facultatea de Istorie şi Filosofie...
Regulament Antiplagiat al USM În atenția absolvenților! Aici puteți vedea Regulamentul Antiplagiat al USM:  http://usm.md/wp-content/uploads/regulamentul-antiplagiat-1.pdf/ 

Universitatea de Stat din Moldova

colaj