PROBLEME MARI ALE UNEI FACULTĂȚI MICI

Posted on 4 septembrie 2015 | in Ştiri | by

USM_facultatea_filologica_rtr_mdÎn legătură cu „decizia” despre fuzionarea la Universtitatea de Stat din Moldova a Facultăţii Limbi şi Literaturi Strănie cu Facultatea de Litere, subiect devenit unul de rezonanţă la USM, dar şi în mass media, vă propunem o informaţie din partea facultăţii, urmată de un comentariu al rectorului USM, prof. Gheorghe Ciocanu.

\r\n

La finele unui august torid, când părea, vorba poetului, că chiar ”soarele s-a topit și s-a scurs în nisip”, ne-am pomenit și noi, universitarii, contrariați de o veste neașteptată: Facultatea de Litere, la întemeierea, consolidarea și prosperarea căreia au ostenit zeci de intelectuali, riscă să fie fuzionată cu cea de Limbi și Literaturi Străine. Zvonul despre ”lichidarea” facultății s-a răspândit ca fulgerul. Profesorii, unii aflați încă în concediul de vară, studenții, abia porniți spre facultate să-și rezolve la timp problemele de cazare, – toți așteptau explicațiile de rigoare, discutând în contradictoriu și făcând tot felul de supoziții privitor la cele întâmplate sau în curs de desfășurare. Cu regret, lipsa de informație și de comunicare, înțelegerea unilaterală a problemei etc. au provocat o reacție în lanț, aprinzând spirite și declanșând un val de revoltă printre cei cărora Facultatea de Litere le-a fost Alma Mater. Mulți au văzut în problemele mari ale acestei facultăți – nici mai mult, nici mai puțin – un atentat la identitatea națională, la limba și literatura română etc.

\r\n

\r\n

     În toiul acestor evenimente, administrația Facultății de Litere a convocat, la 28 august a.c., Adunarea generală a corpului profesoral-didactic, pentru a pune în discuție ideea unei posibile fuzionări cu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, în scopul soluționării unui șir de probleme apărute și în mediul academic pe fundalul crizei generale prin care trece întreaga țară. Pentru că trebuie să spunem din start, simplu, fără exagerări și fără emoții de prisos, că e vorba de niște probleme caracteristice în ultimii ani pentru facultățile ”mici”. Nu e niciun secret că interesul pentru unele specialități din învățământul superior a scăzut catastrofal în ultimul timp, lucru confirmat și de recenta Admitere 2015.

\r\n

     Rectorul USM, prof. Gh. Ciocanu, prezent la Adunarea generală amintită, a comunicat celor prezenți că, analizând situația creată, după încheierea perioadei de înmatriculare a candidaților la studii la USM, a decis să-și atenționeze colaboratorii asupra problemelor pe care le generează sau le poate genera această stare de lucruri și să le solicite soluții urgente, fuzionarea unor facultăți cu probleme de admitere fiind doar una din posibilitățile de a ameliora această situație complicată. Or, a subliniat el, o facultate universitară a fost și este, conform statutului instituției de învățământ superior, unitatea administrativă de bază și sarcina ei principală este formarea inițială și continuă a specialiștilor de înaltă calificare într-un anumit domeniu. Facultatea de Litere are drept obiectiv principal pregătirea specialiștilor pentru sistemul învățământului din Republica Moldova, pentru instituțiile de cercetare și pentru alte ramuri ale economiei naționale. Este o sarcină extrem de grea, importantă și responsabilă. Dacă însă activitatea unei facultăți ajunge să fie periclitată de anumite obstacole, probleme, este un semnal de alarmă pentru rectorat, decanat și, în genere, pentru întreg corpul profesoral că urmează să fie căutate neîntârziat modalități de redresare a situației în care s-a pomenit unitatea didactică, din cauze obiective sau subiective, motivat sau neîntemeiat. Emoțiile și sentimentele în această situație nu pot fi un consilier bun. De aceea rectorul USM prof. Gh. Ciocanu a propus profesorilor întruniți în această Adunare să ia act de cele comunicate, să analizeze cu înțelepciune problemele semnalate și să identifice soluții pentru ele, menționând că fuzionarea celor două facultăți, atât de aprig și controversat discutată, nu va avea loc decât la decizia Consiliului Facultății și accentuând că Domnia sa va respecta orice decizie va lua acesta.

\r\n

     În discuțiile care au urmat, profesorii au opinat că Facultatea de Litere are o istorie și o tradiție cu care s-ar mândri orice instituție de învățământ superior din Republica Moldova. A fost fondată odată cu întemeierea universității, a trecut cu răbdare prin calvarul dictaturii totalitariste, a înălțat cu încredere tricolorul demnității noastre, s-a debarasat de balastul vechilor doctrine didactice. Aici au fost elaborate și publicate primele studii și lucrări de limbă și literatură română din Moldova. Interesul mare al elevilor din anii ’80-’90 ai secolului trecut pentru studiile universitare la Facultatea de Litere se explică, firește, prin mulți factori și, în primul rând, prin atmosfera creatoare de aici, prin prezența unor cadre didactice de valoare, prin devotamentul și dăruirea pe care aceștia au arătat-o discipolilor lor. Pentru un carnet de student au concurat de-a lungul anilor câte 5-8 candidați. Dar situația s-a schimbat treptat și, în pofida acțiunilor întreprinse de administrația facultății și de profesorii ei, interesul pentru limba și literatura română scade fulgerător în anii de la urmă. Admiterea se încheie tot mai des sub nivelul așteptărilor și s-a ajuns la situația când Facultatea de Litere nu reușește să acopere la unele specialități nici locurile bugetare. Conștienți de gravitatea situației, profesorii adunați au decis ca discuția să fie continuată peste o săptămână, luându-și acest răgaz pentru a conștientiza și a analiza la rece problemele ieșite la iveală și a veni cu propuneri constructive.

\r\n

     Întrunit, la 3 septembrie a.c., într-o ședință lărgită, Consiliul profesoral al Facultății de Litere, revenind asupra subiectului ”Facultatea de Litere: probleme și perspective de evoluție”, după lungi și înflăcărate dezbateri, a luat următoarea decizie:

\r\n\r\n

    \r\n

  1. Facultatea de Litere își va desfășura în continuare activitatea în formatul tradițional.
  2. \r\n

  3. Administrația și colectivul facultății vor identifica soluții de redresare a situației existente și va veni cu un plan de acțiuni concrete în acest scop până la finele anului 2015.
  4. \r\n

\r\nNoi rămânem optimiști și credem în viitorul limbii și al literaturii române, deci și al instituțiilor unde aceste valori naționale formează obiectul principal de studiu.\r\n

Le mulțimim pentru sprijin tuturor celor care s-au arătat îngrijorați pentru impasul prin care este nevoită să treacă Facultatea care i-a format și le-a deschis un drum în viață și care au și identificat cauzele adevărate ale acestor vicisitudini. Saeculi vitia, non hominis, scria cunoscutul scriitor latin Sallustius. ”Sunt viciile epocii, nu ale omului”. Parafrazând, am putea zice: ”Sunt problemele societății, nu ale facultății”. Dar despre aceasta… altă dată.

\r\n \r\n\r\nCOMENTARIU \r\n

În situația când totul ”a fost umflat” cu acțiuni mizerabile şi provocări, inclusiv atac la persoană, acest ”comunicat de presă”, cu întârziere, încearcă să „invoce o transparenţă” întru o limpezire a lucruilor, vrea să clarifice ceva.

\r\n

Acel ”ceva” nu-mi aparține, de aceea voi evidenția un aliniat din acest articol: ”De aceea rectorul USM, prof. univ. Gh. Ciocanu, a propus profesorilor întruniți la această Adunare să ia act de cele comunicate, să analizeze cu înțelepciune problemele semnalate şi să identifice soluții pentru ele, menționând că fuzionarea celor două facultăți, atât de aprig şi controversat discutată, nu va avea loc decât la decizia Consiliului Facultății şi accentuând că Domnia sa Va respecta orice decizie…”.

\r\n

Şi încă un moment. La Adunarea generală a Facultății de Litere am mai remarcat (şi totul a fost filmat!) : ”Nu vreau să particip şi nu mă implicați în discuții ipotetice. Voi respecta decizia Adunării generale!”. Şi dacă totul s-a discutat la Adunarea generală a Facultății de Litere, atunci despre care ”regret în lipsa de informare şi de comunicare, înțelegere unilaterală a problemei …” este vorba?

\r\n

În consecinţă, mă întreb: de ce s-a încercat, după această Adunare generală, manipularea studenților? De ce au fost organizate diferite ”scenarii mizerabile”, mai ales că în acest articol se accentuează că ”emoțiile şi sentimentele în această situație nu pot fi un consilier bun”?

\r\n

Şi ultimul moment. Ideea despre fuzionarea Facultății de Litere nu-mi aparține; această idee îşi are originea în interiorul Facultății de Litere.

\r\n

Repetat, subliniez: pe lângă multiplele valori pe care le poate avea ființa umană mai este una: CORECTITUDINEA. O am, o voi avea şi le doresc tuturor.

\r\nProf. univ. Gh. Ciocanu\r\n\r\nRector USM\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

ORARUL ORELOR DE SINTEZĂ În atenția studenților din anul de absolvire! Orele de sinteză se vor desfășura în perioada...
TEST ANTIPLAGIAT În atenția absolvenților ciclului I Licență și ciclului II Master! Vă rugăm să prezentați, până...
ORARUL LECȚIILOR, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ În atenția studenților din an. I-III, forma de învățământ cu frecvență redusă! Orarul lecțiilor și...
ORARUL EXAMENELOR DE LICENȚĂ, PROMOȚIA 2019 În atenția studenților și masteranzilor Facultății de Litere! Examenele de absolvire, la nivel licență și...
ORARUL EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ, CICLUL II MASTER În atenția masteranzilor Facultății de Litere! Vedeți aici Orar_sesiune_vara_MASTER_2018-2019.  Vă urăm succes!

Universitatea de Stat din Moldova

colaj