ÎNTÂLNIREA CU STUDENȚII ANULUI I

Întâlnirea cu studenții anului I ai facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova va avea loc joi, 30 august a.c., la ora 11.00, în sala 4 a blocului de studii 1 (str. M. Kogălniceanu 65).

 

Posted in Anunţuri, studenti | Leave a comment

ORARUL EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE RECUPERARE a CREDITELOR de STUDIU

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR!

Sesiunea de recuperare a creditelor de studiu se va desfășura între 18-29 iunie a.c., conform următorului ORAR sesiune recuperare vara_2018.

În această perioadă se vor susține restanțele la examenele din iarnă (ultima posibilitate) și la cele din vară (prima posibilitate). Imediat după această sesiune va avea loc concursul de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară pentru anul univeristar 2018-2019, în conformitate cu prevederile Regulamentului de ocupare a locurilor bugetare la USM: http://usm.md/wp-content/uploads/1.-Regulament-ocuparea-locurilor-bugetare-USM.2014.

Posted in Anunţuri, studenti | Leave a comment

В Русском центре Молдавского государственного университета прошла защита магистерских работ учащихся из КНР

К защите были представлены шесть магистерских диссертаций. Все они были оценены государственной комиссией самыми высокими баллами. Три работы были посвящены изучению русской литературы XX века, две работы были связаны с фольклором и его современными интерпретациями. Одна работа освещала вопросы произношения в русском и китайском языках. Китайская литература также была широко представлена в исследованиях: переводы стихов С. Есенина на китайский язык, перевод «Тихого Дона» и его интерпретация в современном китайском литературоведении; обзор китайской литературы о жизни деревни. Citeşte mai departe

Posted in Ştiri, studenti | Leave a comment

REZULTATELE VERIFICĂRII PLAGIATULUI

În urma verificării gradului de originalitate a tezelor de licență și master elaborate de studenții și masteranzii facultății de Litere a USM, promoția 2018, nu s-au constatat cazuri de plagiat. Prin urmare, tezele sunt admise pentru susținere. 

Posted in Anunţuri, studenti | Leave a comment

REZULTATELE EXAMENELOR DE LICENȚĂ

IMPORTANT!

Rezultatele obținute de studenți la examenul de licență la LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ din 11 iunie 2018, pot fi aflate astăzi,  începând cu ora 14.05, la numărul de telefon 022-242-595.

 

Posted in Anunţuri, studenti | Leave a comment

REPARTIZAREA pentru SUSȚINEREA TEZELOR DE LICENȚĂ ȘI MASTER

În atenția studenților și masteranzilor din promoția 2018!

Susținerea tezelor de master va avea loc pe 14-15 iunie a.c. conform următorului orar repartizare sustinere teze master 2018.

Susținerea tezelor de licență se va desfășura, după cum urmează în repartizare sustinere teze licenta 2018

Vă dorim succes!

Posted in Anunţuri, studenti | Leave a comment

Ştiri

Conferința științifică ”Ion Druță (90 de ani de la naștere)” La data de 14 septembrie 2018, în cadrul facultății de Litere s-a desfășurat conferința științifică...
ERASMUS+ ReSTART pentru masteranzi și profesori Miercuri, 19 Septembrie 2018 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, sala 312, Bloc Central,...
ORAR SESIUNE DE RECUPERARE În sesiunea de recuperare care se va desfășura în perioada 24 septembrie – 5 octombrie...
ORARUL LECȚIILOR pentru semestrul I, CICLUL I LICENȚĂ ÎN ATENȚIA PROFESORILOR ȘI STUDENȚILOR! La facultate de Litere,  în semestrul I, orele se vor...
ORARUL LECȚIILOR pentru semestrul I, CICLUL II MASTER ÎN ATENȚIA PROFESORILOR ȘI MASTERANZILOR! Orele la master încep vineri, 14 septembrie a.c., conform următorului...

Universitatea de Stat din Moldova

colaj