Planul de activitate al Consiliului facultății de Litere, anul de studii 2017-2018

 

Posted in Anunţuri | Leave a comment

COMPONENȚA COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂȚII, FACULTATEA DE LITERE

Lista membrilor Comisiei de Asigurare a Calităţii, Facultatea Litere, aprobată la Consiliul Facultăţii din 26 septembrie 2017

  1. CAZACU Adriana, dr., conf., decan – membru CAQ;
  2. MOLEA Viorica, dr., conf., şef departament – membru CAQ;
  3. USATÂI Ludmila, dr., conf. – preşedinte CAQ;
  4. MANOLII Adela, dr., conf. – membru CAQ;
  5. ROTARI Dorina, dr., lector – membru CAQ;
  6. REMIZOV Irina, lector – membru CAQ;
  7. MALANICI Elena, studentă, anul II – membru CAQ;
  8. VOROTNEAC Elena, reprezentant angajator, şef secţie Informare și relații cu comunitatea, Direcția Generală Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău – membru CAQ.
Posted in Anunţuri, studenti | Leave a comment

FELICITĂRI!

Corpul didactic al Facultăţii de Litere aduce sincere felicitări doamnei DORINA ROTARI şi conducătorului ştiinţific doamna dr., conf. univ. ELENA ŢAU cu ocazia susținerii tezei de doctor în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul Academiei de Științe a Moldovei.

Realizări frumoase în continuare!

Posted in Ştiri | Leave a comment

Orarul sesiunii de recuperare a creditelor

Orarul sesiunii de recuperare poate fi văzut aici orar sesiune toamna 2017

Posted in Anunţuri, studenti | Leave a comment

LISTA STUDENȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE BURSĂ

Lista bursierilor facultății de Litere poate fi văzută aici bursa sem.1 2017-2018, ciclul I Licențăbursa sem.1 2017-2018, ciclul II Master

Posted in Anunţuri, studenti | Leave a comment

În atenția studenților secției învățământ cu frecvență redusă!

Aici puteți vedea structura anului academic 2017-2018 pentru secția învățământ cu frecvență redusă FR calendar academic 2017-2018

Posted in Anunţuri, studenti | Leave a comment

Ştiri

ORARUL SESIUNII ORDINARE DE IARNĂ, SECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ Sesiunea ordinară de iarnă pentru studenții care-și fac studiile la secția învățământ cu frecvență redusă...
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR SECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ! ORARUL SESIUNII DE RECUPERARE, SECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ poate  fi văzut aici sesiunea_de_recuperare_FR_decembrie_2017
ÎN ATENȚIA DOCTORANZILOR! ORARUL  pentru SEMESTRUL I al anului de studii 2017-2018 poate fi văzut aici Orar doctorat Sem I 2017...
ZI LIBERĂ! În atenția profesorilor și masteranzilor facultății de Litere! Conform Contractului colectiv de muncă, ziua de...
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR SECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ! Sesiunea de toamnă începe la 9 octombrie a.c. conform următorului orar sesiune toamna FR 2017

Universitatea de Stat din Moldova

colaj