Omagiu domnului Profesor A. Ciobanu cu prilejul aniversării a 80-a de la naştere

Posted on 16 mai 2014 | in Fără categorie, Ştiri | by

anatol-ciobanu-e1400238319766

\r\n

Înalta semnificaţie a momentului mă face să caut cele mai frumoase cuvintem de felicitare pentru mult stimatul nostru Profesor ajuns în togă de octogenar, înconjurat de un luminos nimb al bunătăţii, trimise de la Dumnezeu. „Măsurariul” vieţii unui om nu sunt anii trăiţi, ci conţinutul lor de fapte, de realizări, generozitatea faţă de cei ce-l înconjoară şi aprecierea acestora.

\r\n

Iertată să-mi fie lipsa de modestie, dar nu pot să nu destăinuiesc un fapt delicat: cînd vine vorba de şcoala domnului profesor Anatol Ciobanu, nu ştiu cum se face, dar parcă mă cuprinde un sentiment înălţător de nesimulată mîndrie – am fost şi eu printre primii Dumnealui doctoranzi, fapt ce m-a marcat pentru toată viaţa prin grija, chiar teama ca nu cumva să comit ceva ce nu i-ar fi pe plac Dlui Profesor şi l-ar face să mă dojenească.

\r\n

Ajunşi la o vîrstă venerabilă, oamenii îşi adună amintirile în retrospecţie pentru a le reevalua, or, amintirile din tinereţe sunt raiul fiecăruia, rai din care nu te poate izgoni nimeni . La moment, amintirile mă întorc spre începutul anilor ’60, cînd pentru prima dată drumurile vieţii noastre s-au întîlnit, Dumnealui – proaspăt lector universitar, eu – student la filologie. De atunci începe germinarea, la un grup de colegi de-ai mei, a interesului faţă de structura, plasticitatea, frumuseţea şi bogăţia limbii noastre, interes care s-a materializat chiar atunci în Buletinul Lingvistic,\r\neditat cu regularitate la facultate sub îndrumarea dlui Profesor. Aici apar primele „sfioase” publicaţii ale învăţăceilor, articolaşe de la care ulterior au pornit unele cercetări mai serioase, articole, mai tîrziu – teze de doctorat. Mi-amintesc şi acum cu mîndrie că am fost şi redactor al acestui Buletin, împreună cu domnii Purice Mihail, Mătcaş Nicolae. Iată de ce consider că Arborele Genealogic, care este mîndria cea mare a dlui Profesor, îşi trage originea de la acel Buletin, precum şi de la Cenaclul lingvistic studenţesc, ambele tutelate cu dărnicie şi responsabilitate de Dumnealui. De fapt, Arborele Genealogic , pe care şi acum îl îngrijeşte cu atîta dăruire dl Profesor, adăugîndu-i an de an tot noi şi viguroase ramificaţii, poate fi numit, pe bună dreptate Arborele vieţii Dumnealui, fiindcă ce e mai de preţ în activitatea noastră decît pregătirea cadrului didactico-ştiinţific?!

\r\n

Fiind unul din primii doctoranzi care au susţinut teza avîndu-l conducător ştiinţific pe dl A. Ciobanu, caut acele cuvinte de mulţumire şi recunoştinţă care s-ar potrivi momentului de omagiere şi ar fi în stare să reproducă echitabil măreţia şi valoarea faptelor realizate. Ne referim la:\r\n- numeroasele, fundamental argumentatele şi înalt apreciatele studii de limbă română – monografii, manuale etc.;

\r\n

– sclipitorul talent de profesor universitar, consultant ştiinţific, talent pe care l-a dăruit cu generozitate multor generaţii de studenţi, unei numeroase pleiade de doctoranzi şi masteranzi;

\r\n

– energia şi capacitatea enormă de lucru, calităţi ce au predeterminat formarea tinerilor specialişti, au contribuit la mobilizarea şi consolidarea colectivelor didactice şi ştiinţifice pe care le-a condus cu onoare mulţi ani;

\r\n

– mărinimia, bunătatea sufletească nativă, grija părintească acordată studenţilor, colegilor, prietenilor;

\r\n

– fiind un funcţionalist nestrămutat, dl Profesor ne-a inoculat şi nouă un incontestabil adevăr: orice concluzie, orice verdict cu privire la un fenomen sintactic sau altul trebuie să aibă susţinere printr-un argument gramatical, deşi, pe bună dreptate, este recomandabil să se ia în calcul şi argumentele extragramaticale şi cele lexico-semantice, în special la identificarea funcţiilor la diverse niveluri de analiză.

\r\n

Cîteva cuvinte adresate nemijlocit mult apreciatului jubiliar:

\r\n

Domnule Profesor! Dacă am avut şi eu puţin noroc în viaţă, consider că manifestarea plenară a lui a fost faptul că Dumnezeu V-a încrustat adînc în soarta mea. Eu, la rîndu-mi, în semn de înaltă recunoştinţă, V-am făcut un loc în sufletul meu, alături de persoanele cele mai apropiate.

\r\n

Nu putem să nu menţionăm că în lupta acerbă cu purtătorii de discuţii sterile din ultimele trei decenii cu privire le limba şi scrisul nostru oficial, Dumneavoastră aţi dat dovadă de principialitate, corectitudine, onestitate şi verticalitate în momentele de grea încercare. Pe fundalul acestor calităţi noi am obţinut şi unele izbînzi, în special la ridicarea rolului şi prestigiului limbii române în învăţămînt, cultură, comunicare. Deci, s-a făcut mult, însă cînd ne împiedicăm de art. 13 al Constituţiei, ne amintim de vorba lui Creangă: „Dar şi de rîie n-am scăpat.” Repet: s-a făcut mult, însă păstoria cuvintelor nu are hotare, sau, citîndu-l pe regretatul poet Anatol Codru: „multe virgule încă nu-i ajung dictării, iar pîn-la punct i-atît de mult…”

\r\n

Dragul nostru Profesor! Cu prilejul aniversării a 80-a din ziua naşterii, noi, elevii Dumneavoastră, Vă asigurăm şi în continuare de înalta noastră consideraţie, nemărginită stimă şi devotament, Vă dorim ca Dumnezeu mulţi ani înainte să Vă picure din energia şi bunătatea cerească, avîndu-Vă în grijă şi pază. Plecăm fruntea în faţa Dumneavoastră şi Vă mulţumim respectuos!

\r\n

La mulţi ani!

\r\n

Petru Tolocenco,\r\nUniversitatea de Stat din Tiraspol

TAGS: , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

FESTIVITATEA DE ÎNMÂNARE A DIPLOMELOR DRAGI ABSOLVENȚI AI FACULTĂȚII DE LITERE, PROMOȚIA 2019!   Festivitatea de înmânare a diplomelor de...
SESIUNEA DE RECUPERARE, CICLUL I LICENȚĂ În atenția studenților din an. I-III Ciclul I Licență! În perioada 17-26 iunie a.c., va...
ORARUL SUSȚINERII TEZELOR DE LICENȚĂ ȘI DE MASTER În atenția profesorilor și absolvenților! Susținerea tezelor de LICENȚĂ se va desfășura conform următorului Orar_sustinere_teze_LICENTA_2019...
INVITAȚIE PARTICIPARE SIMPOZION ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL INVITAȚIE Universitatea de Stat din Moldova, Capela „Întâmpinarea Domnului” şi Facultatea de Istorie şi Filosofie...
Regulament Antiplagiat al USM În atenția absolvenților! Aici puteți vedea Regulamentul Antiplagiat al USM:  http://usm.md/wp-content/uploads/regulamentul-antiplagiat-1.pdf/ 

Universitatea de Stat din Moldova

colaj