Ofertă educaţională

Departamentul Literatura Română şi Teorie Literară asigură procesul educaţional la următoarele cicluri de studii:

\r\n

– Licenţa (3 ani)\r\n- Master (2 ani)\r\n- Doctorat (3 ani)

\r\n

Activitatea Departamentului este focalizată pe realizarea cerinţelor de orientare europeană a învăţământului în conformitate cu Procesul de la Bologna, implicând restructurarea disciplinelor de bază, elaborarea cursurilor opţionale noi, optimizarea modalităţilor de predare şi de evaluare a cunoştinţelor, în vederea formării competenţelor practic-aplicative ale studenţilor-filologi.

\r\n

I. Licenţă (3 ani)

\r\n

Planurile de învăţământ pentru licenţă oferă o serie de cursuri care, îmbinând diferite metode (tematism, comparatism, psihocritică, imagologie etc.) şi reunind multidisciplinar mai multe domenii (istoria literaturii, teorie literară, critică literară, estetică literară, literatură universală şi comparată, folclor), panoramează principalele epoci şi fenomene literare.

\r\n

Competenţe vizate:

\r\n

– cunoaşterea curentelor şi mişcărilor literare înregistrate în istoria literaturii române;

\r\n

– utilizarea principalelor concepte ale teoriei şi criticii literare în demersurile de analiză şi interpretare a textelor.

\r\n

II. Master (2 ani)

\r\n

Departamentul Literatură Română şi Teorie Literară are elaborate trei programe de master: de cercetare Literatura română, estetică şi metodologie literară; de profesionalizare Literatura română în context european şi Studii culturale româneşti şi management organizaţional.

\r\n

Programul de cercetare Literatura română, estetică şi metodologie literară are ca obiectiv aprofundarea cunoştinţelor şi formarea unor noi abilităţi de cercetare şi valorificare din perspectivă estetică, hermeneutică a textului şi a procesului literar. În acest sens se impun cu precădere cursurile: Estetica literară, Literatură şi psihanaliză, D. Cantemir şi umanismul european, Istoria criticii literare, Hermeneutica textului literar, Convenţiile operei literare, Postmodernismul literar, Orientări moderne în ştiinţa literară contemporană, Metodologia cercetării literaturii, Estetica imaginii artistice: metaforă, simbol, mit.

\r\n

Masterul de profesionalizare Literatura română în context european urmăreşte un studiu-sinteză al literaturii române la nivelul unei construcţii estetico-literare de reală valabilitate astăzi: modernitatea literaturii române, însuşirea ei de a satisface şi de a corespunde spiritului tendinţelor scării de valori moderne ale contextului european. Cursurile preconizate de acest program au ca obiectiv performarea profesională a masteranzilor, aprofundarea şi integrarea cunoştinţelor obţinute la literatura română şi literatura universală, consolidarea competenţelor de aplicare: Literatura română: modernitate şi context european, Eminescu şi romantismul european, Temelii folclorice şi orizont european, Note baroce în literatura europeană şi română, română contemporană: deschidere spre universalitate, Tradiţie, experiment şi inovaţie în romanul românesc contemporan, Mari reformatori ai poeticii romanului românesc, Poezia subversivă în perioada postbelică: mesaj şi limbaj esopic, M.Proust şi romanul românesc (sec. XX), Didactica textului  literar, Proza din Republica Moldova în epoca globalizării, Postmodernismul literar, Scriitori de origine română în literaturile europene, Orientarea tradiţional-clasică în poezia contemporană, Modalităţi moderne de evaluare şi autoevaluare.

\r\n

Masterul de profesionalizare Studii culturale româneşti şi management organizaţional se adresează tuturor absolvenţilor cu studii de licenţă, interesaţi de problemele identităţii culturale româneşti şi europene, de mecanismele construcţiei culturale, de formele de raportare la alteritate, de investigarea mentalităţilor în context intercultural, de modalităţile de recuperare, patrimonializare şi promovare a moştenirii culturii populare româneşti în noul context european.

\r\n

III. Doctorat (3 ani)

\r\n

La Departament se efectuează pregătirea cadrelor prin doctorat la specialitatea 10.01.01.

\r\n

Ciclul superior de studii universitare are ca finalitate dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Durata studiilor de doctorat este de 3 ani pentru învăţământul la zi şi de 4 ani la frecvenţă redusă.

\r\n

Profesorii Departamentului ce satisfac cerinţele stabilite faţă de îndrumătorii tezelor de doctorat sunt: prof. univ. dr. hab. Timotei Melnic, conf. univ. dr. Elena Ţau.

\r\n

Doctoranzii Departamentului Literatură Română şi Teorie Literară care au susţinut tezele de doctor:  Fonari Victoria (Intelectual şi sentimental în opera lui Aureliu Busuioc, 2001); Usatâi Ludmila (Tipologia eului liric în poezia contemporană (anii ’60-’80), septembrie 2005); Postu Marin (Romanul românesc şi modelul narativ proustian, decembrie 2005);  Vlas Vladimir (Rolul simbolismului şi a bacovianismului în modernizarea poeziei române din Basarabia, decembrie 2005); Olga Irimciuc (Critica românească şaizecistă: între investigaţie artistică şi interpretare eseistică, septembrie 2006); Veronica Popa (Evoluţia poeziei feminine contemporane: (A.Blandiana, L. Lari, G. Melinescu, I. Mălăncioiu, iunie 2008); Adriana Cazacu (Modernitate şi tradiţionalism în creaţia poetică a lui Liviu Deleanu, septembrie 2009).

\r\n

În prezent şef al Departamentului este dr. conf. univ. Adriana Cazacu, numită în această funcţie în noiembrie, 2011, care a început implementarea unor reforme importante în cadrul Departamentului: elaborarea noilor programe de master şi a unui pachet de cursuri opţionale noi, optimizarea activităţii didactice axate pe competenţe etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

ORARUL EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ 2017-2018 Descarcă aici orar sesiune iarna LICENTA 2017-2018 Descarcă aici orar sesiune iarna MASTER 2017-2018
Concurs pentru ocuparea postului vacant de decan al Facultății de Litere Universitatea de Stat din Moldova anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultății...
ORARUL SESIUNII ORDINARE DE IARNĂ, SECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ Sesiunea ordinară de iarnă pentru studenții care-și fac studiile la secția învățământ cu frecvență redusă...
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR SECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ! ORARUL SESIUNII DE RECUPERARE, SECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ poate  fi văzut aici sesiunea_de_recuperare_FR_decembrie_2017
ÎN ATENȚIA DOCTORANZILOR! ORARUL  pentru SEMESTRUL I al anului de studii 2017-2018 poate fi văzut aici Orar doctorat Sem I 2017...

Universitatea de Stat din Moldova

colaj