Mergând spre Înviere. Simpozionul Limbaj şi spiritualitate creştină

Posted on 27 aprilie 2013 | in Ştiri | by

IMG_0158A devenit deja o tradiţie ca, în preajma sărbătorilor pascale, la Facultatea de Litere să se desfăşoare manifestări ştiinţifice, având ca temă diverse aspecte ale relaţiei limbă-univers artistic-univers creştin. În acest an Catedra Limba Română a organizat simpozionul Limbaj şi spiritualitate creştină, care a avut loc pe data de 24 aprilie.

\r\n

Evenimentul a căpătat o amploare deosebită, prin străduinţa preotului paroh dr. Octavian Moşin şi a profesorilor şi masteranzilor de la programul „Studii filologice şi spiritualitate creştină”. În această zi a fost inaugurată Biblioteca de Carte Religioasă şi cu acest prilej Facultatea de Litere a fost onorată de vizita Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir, care, însoţit de un sobor de preoţi, a oficiat o slujbă religioasă, binecuvântându-i pe profesorii şi studenţii facultăţii, precum şi pe toţi cei ce contribuie la educaţia şi formarea intelectuală şi spirituală a tinerei generaţii. Înalt Prea Sfinţia Sa a avut o întrevedere cu conducerea Facultăţii de Litere şi cu reprezentanţii rectoratului, arătându-se interesat de activitatea desfăşurată aici şi de perspectivele de colaborare în vederea organizării studiilor cu profil teologic în cadrul instituţiei.

\r\n

O prezenţă remarcabilă a fost în această zi şi Ansamblul folcloric „Anastasios” (în traducere – Învierea) din satul Costeşti, condus de masteranda Veronica Grigoriţă.  Cei prezenţi au trăit clipe minunate de înălţare spirituală, ascultând cântecele pascale interpretate de micii corişti, ale căror voci au căpătat o sonoritate cu adevărat îngerească sub bolţile somptuosului edificiu în care se află Facultatea de Litere. Atmosfera a fost întregită de o  expoziţie de obiecte artizanale cu tematică creştină, organizată de preotul masterand Anatol Gârbu, care conduce un   „Centru de instruire a frumosului prin suvenire creştine” în comuna Revaca.

\r\n

       În cadrul Simpozionului „Limbaj şi spiritualitate creştină” a fost prezentată o mică expoziție de carte rară, din fondurile Bibliotecii de Carte Religioasă, care deţine o serie de volume de patrimoniu, tipărite în secolul XVIII şi care pe parcursul anilor au servit drept hrană spirituală pentru creştinii din satele Moldovei. Printre acestea se numără:  Prima editie a Penticostarionului tradusă în româneşte din greceşte şi publicată în anul 1743, exemplar ce provine din Petreşti, Lipcani; un Octoih tipărit la Râmnic în 1774 şi care s-a aflat cândva în satul Horodişte; un Liturghier tipărit înainte de 1877, aflat pe timpuri în satul Pârjolteni; un  Apostol apărut la Iaşi în 1835, deţinut anterior de biserica din Buda sau Pârjolteni ş.a.

\r\n

Sesiunea de comunicări s-a bucurat, ca de obicei, de contribuţiile profesorilor care ţin cursuri la licenţă în cadrul modulului „Spiritualitate creştină”, în program figurând: Irina Condrea, dr. hab.prof.univ. Valoarea spirituală şi istorică a cărţilor vechi; Mihail Purice, dr.conf.univ. Din terminologia creştină în limba română; Octavian Moşin, dr. preot paroh. În aşteptarea Sfintelor Paşti; Ana Ghilaş, dr.conf.univ.  Rolul cronotopului biblic in structura romanului contemporan.

\r\n

Şi ceilalţi vorbitori au abordat teme legate de valorile creştine, şi anume: Victoria Fonari, dr.conf.univ. Copilăria sub semnul credinţei în creaţia lui Ion Druţă; Ioan Braşoveanu, masterand. Oul pascal – între tradiţie şi inovaţie; Ion Goncear, masterand. Giulgiul  de la Torino –  martor al patimilor şi învierii Mântuitorului; Anastasia Tataru, studentă, a. III. Particularităţile lexico-gramaticale ale textului religios de rugăciune.

\r\n

Comunicările au trezit interesul asistenţei, cei prezenţi au pus întrebări, au făcut comentarii şi au discutat în legătură cu tematica abordată. Toată lumea a remarcat faptul că evenimentul a fost unul reuşit şi cu un deosebit impact spiritual, reiterându-se ideea că tradiţia care s-a conturat trebuie susţinută şi continuată, pentru a menţine atmosfera de înălţare duhovnicească, legată de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului.

\r\n

 Irina Condrea, dr.hab., prof.univ.

\r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

ORARUL ORELOR DE SINTEZĂ În atenția studenților din anul de absolvire! Orele de sinteză se vor desfășura în perioada...
TEST ANTIPLAGIAT În atenția absolvenților ciclului I Licență și ciclului II Master! Vă rugăm să prezentați, până...
ORARUL LECȚIILOR, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ În atenția studenților din an. I-III, forma de învățământ cu frecvență redusă! Orarul lecțiilor și...
ORARUL EXAMENELOR DE LICENȚĂ, PROMOȚIA 2019 În atenția studenților și masteranzilor Facultății de Litere! Examenele de absolvire, la nivel licență și...
ORARUL EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ, CICLUL II MASTER În atenția masteranzilor Facultății de Litere! Vedeți aici Orar_sesiune_vara_MASTER_2018-2019.  Vă urăm succes!

Universitatea de Stat din Moldova

colaj