Membrii Departamentului

Şef  Departament:

\r\nIMG_0137Vladimir NOSOV, doctor în filologie, conferenţiar universitar.\r\n

Date biografice:  S-a născut la 28 martie 1942 în satul Cozlovo, raionul Krasnobacovskii, regiunea Gorkii, Russia.

\r\n

Domenii de competenţă: Istoria literaturii ruse sec. XX,   Teoria literaturii, Critica literară.

\r\n

Activitatea ştiinţifică: autor:  Limba şi literatura rusă (2004). Проблемы стиля и жанра в литературоведении и критике 20-х годов ХХ века (2001),  История русской литературной критики(2008), Введение в литературоведение и теория литературы (2004) şi peste 30 de studii, articole, cronici literare în culegeri, reviste şi ziare .

\r\n

      Diverse: Este şeful centrului «Русский мир»; Membru al Senatului USM; Membru al Consiliului profesoral al Facultăţii de Litere.

\r\n

E-mail:  vladimir942@mail.ru

\r\n

Irina REMIZOV, lector universitar.

\r\n

Date biografice: S-a născut la 31 iulie 1972 în oraşul Chişinau, Republica  Moldova.

\r\n

Domenii de competenţă: Teoria literaturii, Istoria literaturii  (sec. XVIII-XIX).

\r\n

Activitatea ştiinţifică: Autoarea al manualelor: История русской литературы XVIII века (2005), История русской литературной критики(2008), Введение в литературоведение и теория литературы (2004).

\r\n

Diverse: Membru  al Consiliului profesoral al Facultăţii de Litere. Membru al Uniunii scriitorilor din Moldova.

\r\n

E-mail:  remira@list.ru

\r\n

    

\r\n

Nadejda CARA, doctor în filologie, conferenţiar universitar.

\r\n

Date biografice: S-a născut la 1 ianuarie 1950 în oraşul Aktiubinsc, Republica  Kazahstan.

\r\n

Domenii de competenţă: Slavistica (istoria limbii slave şi limbii contemporane).

\r\n

Activitatea ştiinţifică: Autoarea manualelor de limbă bulgară, Sociolingvistică şi tipologie comparată a limbii.

\r\n

 Diverse: Vicepreşedinte societăţii ştiinţifice a bolgariştilor din Republica Moldova. Şefa secţiei de Etnologie bulgară în Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM.

\r\n

E-mail:  knadejda50@yandex.ru

\r\n

     

\r\n

IMG_3114Natalia BOLÎCEVSKI, lector superior.

\r\n

Date biografice: S-a născut la 31 mai 1949 în oraşul Chişinău, Republica  Moldova.

\r\n

Domenii de competenţă: Formarea cuvintelor în limba rusă.

\r\n

Activitatea ştiinţifică: Autoarea articolelor şi a rezumatelor. Folosirea tehnologiilor informationale de comunicare în predarea limbii ruse în universităţii.

\r\n

Diverse: Membru al Consiliului profesoral al Facultăţii de Litere. Organizator al Conferinţei ştiinţifice studenţeşti.

\r\n

E-mail:  nbolicevski@mail.ru

\r\n

 

\r\n

IMG_2662Nadejda DONŢU, doctor în filologie, conferenţiar universitar.

\r\n

Date biografice: S-a născut la 26 februarie 1952 în oraşul Nisporeni, Republica  Moldova.

\r\n

Domenii de competenţă: Limba rusă aplicată. Stilistica şi cultivarea vorbirii. Istoria limbii ruse literare. Stilul de afaceri. Eticheta discursului rusesc.

\r\n

Activitatea ştiinţifică: Autoarea: «История русского литературного языка» (хрeстоматия с кратким содержанием) (2012), Стилистика и культура речи (2002).

\r\n

Diverse:. Membru consiliului profesoral al facultăţii Litere. Membru al Comitetului Sindical al USM.

\r\n

E-mail:  dontu26@mail.ru

\r\n

 

\r\n

Tatiana ŞARŞOV, doctor în filologie, conferenţiar universitar.

\r\n

Date biografice: S-a născut la 3 martie 1957 în satul Orac, raionul Leova, Republica  Moldova.

\r\n

Domenii de competenţă:Sintaxa limbii ruse. Morfologia limbii ruse.

\r\n

Activitatea ştiinţifică: Русская литература. Учебник для 8 класса (2003 ).

\r\n

Русский язык и литература. Книга для учителя (2003).

\r\n

Русский язык и литература. Учебник для 9 класса (2004).

\r\n

Русский язык и литература. Книга для учителя. 9 класс (2004).

\r\n

Трудные вопросы морфологии и морфологического анализа. Учебно-методическое пособие (2004).

\r\n

Diverse: Membru al Seminarului ştiinţific de profil al USM, membru al Seminarului ştiinţific de profil de la Universitatea din Bălţi.

\r\n

E-mail: sarsova.tatiana@gmail.com

\r\n

 

\r\n

IMG_2667Valeriu PAMIRSCHII, lector superior.

\r\n

Date biografice: S-a născut la 29 octombrie 1946 în oraşul Călăraşi, Republica  Moldova.

\r\n

Domenii de competenţă: Literatura rusă (sec. XX-XXI); Didactica literaturii ruse; Literatura biblică.

\r\n

Activitatea ştiinţifică: Autor al unor articole şi rezumate.

\r\n

Diverse: Membru al Consiliului profesoral al Facultăţii de Litere.

\r\n

 E-mail: pamirschiuvaleriu@mail.ru

\r\n


\r\n

Vsevolod CERNELEV, doctor în filologie, conferenţiar universitar.

\r\n

Date biografice: S-a născut la 7 februarie 1955 în oraşul Soroca, Republica Moldova.

\r\n

Domenii de competenţă: Folclor rusesc, Istoria literaturii ruse vechi. Paremiologia comparată. Antologia sfintelor scripturi. Poetica istorică (II). Comicul în cultură şi artă. Publicitatea ca arta cuvîntuluik şi imaginii.

\r\n

Activitatea ştiinţifică: Autor : «Структура русского фольклора: Курс лекций» (12 переизданий,1996-2001). «История древнерусской литературы: Курс лекций. Хрестоматия» (2003). «Сравнительная паремиология: История. Теория. Практика» (1999). «Истоки эстетики: научно-методическое пособие» (2011). «Краткая история и теория юмора. Научно – методическое пособие» (2011). Este autor a circa 10 culegeri ruseşti şi străine de proverbe şi zicători. Este autor la multe articole şi interviuri.

\r\n

E-mail: cernelev@mail.ru

\r\n

              www. fiufiu.wallst.ru

\r\n

 

\r\n

Eudochia SOROCEANU,  doctor în filologie, conferenţiar universitar.

\r\n

Date biografice: S-a născut la 27 decembrie 1954 în oraşul Vulcăneşti, Republica            Moldova.

\r\n

Domenii de competenţă: Filologie rusă, bulgară şi turcă. Istoria limbii ruse. Etnolingvistica, Lingvoculturologia, Limba contemporană bulgară şi rusă.

\r\n

 

\r\n

Activitatea ştiinţifică: Календарная обрядность гагаузов (этно лингвистическое исследование) (2006). Староболгарский язык в таблицах (фонетика). Учебное пособие для студентов (2008).  Происхождение и строй гагаузского языка. // Гагаузы. (2011). Использование компьютерных технологий на уроках русского языка.

\r\n

Diverse: Membru Seminarului ştiinţific de profil din Bălţi. Membru asociatiei bulgăriştilor din Moldova.

\r\n

E-mail: sevdokia@mail.ru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

ORARUL ORELOR DE SINTEZĂ În atenția studenților din anul de absolvire! Orele de sinteză se vor desfășura în perioada...
TEST ANTIPLAGIAT În atenția absolvenților ciclului I Licență și ciclului II Master! Vă rugăm să prezentați, până...
ORARUL LECȚIILOR, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ În atenția studenților din an. I-III, forma de învățământ cu frecvență redusă! Orarul lecțiilor și...
ORARUL EXAMENELOR DE LICENȚĂ, PROMOȚIA 2019 În atenția studenților și masteranzilor Facultății de Litere! Examenele de absolvire, la nivel licență și...
ORARUL EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ, CICLUL II MASTER În atenția masteranzilor Facultății de Litere! Vedeți aici Orar_sesiune_vara_MASTER_2018-2019.  Vă urăm succes!

Universitatea de Stat din Moldova

colaj