Istoria Departamentului Limba Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice

Profil în timp

\r\n

Necesitatea creării unei baze cu adevărat ştiinţifice pentru pregătirea tinerilor filologi din republică a determinat înfiinţarea la 16 martie 1965 în cadrul USM a Catedrei de Filologie Clasică. Astfel lingvistica, domeniul filologiei care se ocupă de cercetarea limbajului uman, se înscrie ca disciplină în programul de învăţământ al studenţilor filologi, urmărindu-i-se evoluţia de la antichitate, când s-a considerat ca o ştiinţă empirică, până în prezent când se dezvoltă în interdependenţă cu ştiinţe ale culturii – cu semiotica, cu ştiinţele exacte şi cele ale naturii, cu informatica. Conştientizând faptul că antichitatea clasică, greco-romană, reprezintă punctul de plecare pentru mai multe ştiinţe moderne, acolo regăsindu-şi rădăcinile o veche civilizaţie pe care am moştenit-o şi noi, se impunea cunoaşterea temeinică a tezaurului cultural antic prin intermediul limbilor greacă şi latină.

\r\n

La acea dată corpul didactic al Catedrei îl constituiau 1 conferenţiar, 4 lectori superiori, 3 lectori şi 1 asistent. Şef de catedră a fost dr. hab. prof. univ N. Grinbaum, care a deţinut această funcţie pînă în decembrie 1978. La 1 august 1979 Catedra de Filologie Clasică a fost comasată cu cea de Lingvistică Generală şi Romanică, în cadrul căreia s-a format o secţie de limbă latină. Şef de catedră a fost dr. hab., profesor univ. Anatol Ciobanu.

\r\n

În 1990 necesitatea acută de cadre didactice, care să asigure predarea limbii latine în şcolile din republică, a  necesitat instituirea unei noi specialităţi – „Limba şi literatura romănă – limba latină”, fapt ce a determinat, la rândul său, redeschiderea, la 1 februarie 1994, a Catedrei de Filologie Clasică (şef-catedră dr. conf. Claudia Cemârtan), care şi-a propus să asigure pregătirea tinerilor specialişti în acest domeniu. Membrii Catedrei au reuşit într-un timp scurt să realizeze cursuri normative şi opţionale, să publice materiale didactice şi studii ştiinţifice necesare procesului de instruire (cca 30 de manuale pentru învăţământ universitar şi preuniversitar, monografii, dicţionare ş.a. în volum total de peste 500 coli de tipar), care până în această perioadă lipseau în spaţiul nostru.

\r\n

O nouă etapă în activitatea noii catedre a constituit-o formarea secţiei de limbă neogreacă, care şi-a început activitatea în septembrie 1997 prin înfiinţarea în cadrul Facultăţii de Litere a USM a specialităţii „Limba şi literatura română – Limba greacă modernă”.

\r\n

În septembrie 2009, Catedra de Filologie Clasică a fost comasată cu cea de Limbă Română, Lingvistică Generală şi Romanică, pentru ca în iunie 2010 să se redeschidă într-o nouă formulă – Catedra de Lingvistică Generală şi Limbi Clasice, şef-catedră dr. conf. Alexandra Gherasim.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

ORARUL EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ 2017-2018 Descarcă aici orar sesiune iarna LICENTA 2017-2018 Descarcă aici orar sesiune iarna MASTER 2017-2018
Concurs pentru ocuparea postului vacant de decan al Facultății de Litere Universitatea de Stat din Moldova anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultății...
ORARUL SESIUNII ORDINARE DE IARNĂ, SECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ Sesiunea ordinară de iarnă pentru studenții care-și fac studiile la secția învățământ cu frecvență redusă...
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR SECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ! ORARUL SESIUNII DE RECUPERARE, SECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ poate  fi văzut aici sesiunea_de_recuperare_FR_decembrie_2017
ÎN ATENȚIA DOCTORANZILOR! ORARUL  pentru SEMESTRUL I al anului de studii 2017-2018 poate fi văzut aici Orar doctorat Sem I 2017...

Universitatea de Stat din Moldova

colaj