Istoria departamentului literatura română şi teorie literară

Istoria Catedrei de Literatură Română şi Teorie Literară (denumire datând din 2004) începe odată cu înfiinţarea Facultăţii de Istorie şi Filologie, în 1946 (anul fondării Universităţii de Stat din Moldova), reflectând calea de afirmare a literaturii naţionale ca disciplină universitară, care include trei etape.

\r\n

Prima etapă cuprinde anii 1946-1960, când investigaţiile ştiinţifice, pregătirea şi predarea cursurilor de literatură erau efectuate în cadrul unei catedre mixte Limba şi Literatura Moldovenească. Printre primii colaboratori au fost Eugeniu Russev, Gheorghe Bogaci, Iosif Varticean, Vasile Coroban, Boris Chiroşca, ulterior, în anii ’50, Ion Racul, Ion Osadcenco, Constantin Dobrovolschi, Ion Ciocanu ş.a. În această perioadă sunt elaborate cursurile de bază: Istoria literaturii moldoveneşti, sec. XIV-XVIII (V. Coroban), Istoria literaturii moldove­neşti, sec. XIX (Gh. Bogaci), Folclorul moldovenesc (B. Chiroşca), Literatura so­vietică moldovenească (I. Racul), precum şi cursul special Literatura română (V.Coroban). În realitate, aproape toate cursurile aveau ca obiect studierea literaturii române.

\r\n

      A doua etapă (1960-1991) este marcată de organizarea în 1960 aCatedrei de Literatură Moldovenească, avându-l în frunte pe doctorul în filologie Ion Racul. Sub îndrumarea acestuia s-a constituit un colectiv didactic şi ştiinţific deosebit, cu nume notorii în domeniul criticii şi istoriei literare: I. Osadcenco, B. Chiroşca, Gh. Dodiţă, C.Dobrovolschi, E. Ciornâi, A.Harghel ş.a., alăturându-li-se tinerii specialişti care-şi susţinuseră tezele de doctor în filologie: Valeriu Senic, Timotei Melnic, Elena Ţau, Ion Ciocanu ş.a. În anii 1985-1991 conducerea Catedrei a fost preluată de conferenţiarul, doctor în filologie, Constantin Dobrovolschi, cercetător preocupat de Istoria literaturii postbelice, în special de problemele literaturii epice, de estetica romanului moldovenesc.

\r\n

    Anul 1991 marchează începutul unei noi etape în istoria Catedrei de Literatură Română, determinată de posibilitatea de a propaga în mod nestingherit şi integral adevăratele valori literare naţionale. Activitatea corpului didactic a fost concentrată asupra restructurării radicale a cursurilor normative şi speciale în con­formitate cu noile criterii şi orientări, animatorul schimbărilor şi punerii în circuit a valorilor naţionale autentice fiind doctorul în filologie, conferenţiarul, şef al Catedrei (1991-1995) Timotei Melnic.

\r\n

În 1995, şef al Catedrei Literatura Română devine profesorul universitar, doctor habilitat, Mihail Dolgan, care s-a manifestat ca un specialist fecund şi de înaltă califi­care, preocupările lui ştiinţifice gravitând în jurul unor probleme imperative: integrarea, valorificarea şi reconsiderarea literaturii postbelice din Republica Moldova şi România, legităţile de dezvoltare a literaturii contemporane, statutul estetic al imaginii poetice şi al imaginarului artistic în genere (metafora, simbolul, mitul personal etc.), orientările artistice şi poetica unor scriitori concreţi, conştiinţa civică a poeziei, evoluţia literaturii pentru copii, istoria şi metodologia ştiinţei şi criticii literare româneşti de la începuturi şi până astăzi.

\r\n

            Denumirea actuală a Catedrei Literatură Română şi Teorie Literară a fost oficializată în anul 2004 de către Senatul USM, în baza demersului din partea Catedrei şi a conducerii Facultăţii de Litere. Din anul 2014 se numeşte Departamentul Literatură Română şi Teorie Literară

\r\n

În prezent şef al Departamentului este dr. conf. univ. Adriana Cazacu, numită în această funcţie în noiembrie, 2011, care a început implementarea unor reforme importante în cadrul Departamentului: elaborarea unor noi program de master (Literatura română în context european; Studii culturale româneşti şi management organizaţional) şi a unui pachet de cursuri opţionale noi, optimizarea activităţii didactice axate pe competenţe etc.

\r\n

Departamentul are 12 membri, acoperind toată paleta de titluri didactice şi ştiinţifice, de la lector până la profesor universitar: 1 doctor habilitat, profesor universitar (Timotei Melnic); 6 doctori conferenţiari (Elena Ţau, Tamara Cristei, Ana Ghilaş, Adriana Cazacu, Victoria Fonari, Ludmila Usatâi); 3 lectori superior (Nicanor Ţurcanu, Carolina Cărăuş, Marcela Adam);  1 magistru, lector (Dorina Balmuş-Rotari); 1 doctorand, lector (Aliona Susanu)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Conferința științifică ”Ion Druță (90 de ani de la naștere)” La data de 14 septembrie 2018, în cadrul facultății de Litere s-a desfășurat conferința științifică...
ERASMUS+ ReSTART pentru masteranzi și profesori Miercuri, 19 Septembrie 2018 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, sala 312, Bloc Central,...
ORAR SESIUNE DE RECUPERARE În sesiunea de recuperare care se va desfășura în perioada 24 septembrie – 5 octombrie...
ORARUL LECȚIILOR pentru semestrul I, CICLUL I LICENȚĂ ÎN ATENȚIA PROFESORILOR ȘI STUDENȚILOR! La facultate de Litere,  în semestrul I, orele se vor...
ORARUL LECȚIILOR pentru semestrul I, CICLUL II MASTER ÎN ATENȚIA PROFESORILOR ȘI MASTERANZILOR! Orele la master încep vineri, 14 septembrie a.c., conform următorului...

Universitatea de Stat din Moldova

colaj