INVITAȚIE PARTICIPARE SIMPOZION ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL

Posted on 5 iunie 2019 | in Anunţuri, studenti | by

INVITAȚIE

Universitatea de Stat din Moldova, Capela „Întâmpinarea Domnului” şi Facultatea de Istorie şi Filosofie organizează Simpozionul ştiinţific internaţional cu tema Spiritualitate şi cultură în spaţiul pruto-nistrean în secolele XIX-XX (Conferinţă dedicată aniversării a 200 de ani de la publicarea Bibliei în limba română de la Sankt-Petersburg), ce se va desfăşura la Chişinău, Republica Moldova , între 25-27 octombrie 2019. 

Date fiind preocupările Dumneavoastră științifice, Vă transmitem rugămintea de a ne confirma participarea şi a trimite titlul comunicării până la data de 30 august 2019, pe adresa mosin.octavian@gmail.com

Vă rugam ca articolele Dumneavoastră, să fie prezentate până la data de 30 septembrie şi să nu depăşească 12 pagini A4, inclusiv rezumatul şi planşele. Pentru ca volumul sa aibă un caracter unitar, normele de redactare a aparatului ştiinţific sa fie conforme următoarelor cerinţe:

1.Lucrarea va fi redactată în limba romană/engleză/franceză/italiană/ ucraineană sau rusă, în document Word, folosind fontul TNR 12.
2. Paragraf/spaţiere – 1 rând, opţiunea Justify; margini: sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm.

3.Tehnoredactarea lucrării:

– Titlul lucrării: TNR 12, majuscule, centrat, Bold.
– Numele autorului, inclusiv titlul ştiinţific şi instituţia: TNR 12, centrat, Bold, la două rânduri de titlu.

– Figurile, dacă este cazul, vor fi inserate în text, numerotate şi explicate.

– Notele vor fi menţionate în text sau în josul paginii, cu opţiunea: inserare-referinţă-notă de subsol (insert-reference-footnote), TNR 10.

– Bibliografia va fi trecută la sfârşitul lucrării, după modelul:

Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, în româneşte de Paul G. Dinopol, prefaţă de Vasile Nicolescu, Bucureşti, Editura Univers, 1978.

În speranţa că ne Veţi onora cu prezenţa, Vă mulţumim anticipat.

Organizatorii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Sesiunea națională de comunicări științifice studențești. Ediția a XXIV-a Sesiunea națională de comunicări științifice studențești, Atelierul Litere, etapa I se va desfășura pe 26...
IMPORTANT! ADUNAREA GENERALĂ PENTRU ALEGEREA DECANULUI FACULTĂȚII DE LITERE Adunarea generală a titularilor Facultății de Litere și a reprezentanților studenților pentru alegerea decanului Facultății...
ORARUL LECȚIILOR, SEMESTRUL II, 2019-2020 În atenția profesorilor și studenților Facultății de Litere! Orarul lecțiilor din semestrul II, ciclul I...
SEMINAR SPECIALIZAT „CULTIVAREA LIMBII ROMÂNE. NUMELE PROPRIU (UTILIZAREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI ÎN CONTEXTE MULTILINGVE)” Pe data de 13 decembrie 2019, studenții și profesorii Departamentului Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată...
ORARUL SESIUNII DE IARNĂ În atenția studenților și masteranzilor! Examenele din sesiunea de iarnă se vor desfășura conform următoarelor...

Universitatea de Stat din Moldova

colaj