GALINA PĂDURARU

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:

\r\n

DOCTORAT:

\r\n

28 august 2009 – susţinerea tezei de doctor  cu tema Studiu contrastiv-tipologic al obiectului gramatical indirect în limbile rusă şi română, conducător ştiinţific doctor habilitat, profesor universitar A. Ciobanu. Diplomă de doctor în filologie.

\r\n

DOMENII DE COMPETENŢĂ: Lingvistică generală; Lingvistică contrastiv-tipologică; Sociolingvistică; Slavistică

\r\n

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE:

\r\n

1989 – Universitatea „M.Lomonosov”, Moscova, Rusia

\r\n

1997 – Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi, România

\r\n

1998 – Universitatea „Babeş Boliay”, Cluj-Napoca, România

\r\n

2002 – Universitatea din Bucureşti, România

\r\n

CURSURI:

\r\n

Lingvistică generală

\r\n

Studii culturale şi comunicare

\r\n

Paleografie slavă

\r\n

Aspecte ale traducerii

\r\n

CERCETARE STIINŢIFICĂ:

\r\n

PUBLICAŢII:

\r\n

a)  CĂRŢI:

\r\n\r\n

  \r\n

 1. Oglindă Em. Păduraru G. Introducere în lingvistică, Chişinău, 2011. 428p.
 2. \r\n

 3. Păduraru G., Oglindă Em. Elemente de morfosintaxă contrastivă, Chişinău, 2010. 115p.
 4. \r\n

 5. Oglindă Em., Cerches G. (Păduraru G). Lingvistica Generală. Compendiu. (Suport didactic destinat studenţilor de la masterat), Chişinău, 2008. 285 p.
 6. \r\n

 7. Dicţionar frazeologic român-rus. Redactor-coordonator, conf. Gheorghe Colţun, Editura Arc, Chişinău, 1996, p.11-46 (coautor).
 8. \r\n

\r\n

ARTICOLE, STUDII  PUBLICATE ÎN REVISTE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE, PRECUM ŞI ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE (în ultimii 5 ani)

\r\n\r\n

  \r\n

 1. Cerches G. Analiza contrastiv-tipologică a obiectului gramatical în limbile rusă şi română // Limba Română, nr.11-12, Chişinău, 2008, p.88-93.
 2. \r\n

 3. Cerches G. Consideraţii privind conceptul obiectul gramatical în lingvistica rusă şi cea românească // Studia Universitatis, Ştiinţe Umanistice, 2008, nr.10 (20), p75-81
 4. \r\n

\r\n

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

\r\n\r\n

  \r\n

 • Simpozionul internaţional Limba şi literatura română. Regional- naţional-european. Iaşi-Chişinău, 24-27 noiembrie 2005.
 • \r\n

 • Simpozionul internaţional Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural, organizat de Universitatea. „Alexandru Ioan Cuza” şi dedicat împlinirii a 600 de ani de la atestarea documentară a oraşului Iaşi. 2008.
 • \r\n

 • Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugen Coşeriu”. Limbaje şi comunicare. Creativitate, semanticitate, alteritate. Suceava, 2009.
 • \r\n

 • Simpozionul internaţional Probleme actuale de filologie (In memoriam acad.  Nicolae Corlăteanu – 95 ani de la naştere). AŞM, Institutul de filologie.
 • \r\n

 • Colocviul Internaţional „Sextil Puşcariu” (Cluj-Napoca, 3-5 iulie 1998)
 • \r\n

 • Conferinţa Ştiinţifică Internaţională «Наукова спадщина профессора С.В.Семчиньского i сучасна фiлологiя» (Kiev, 3-5 mai 2001)
 • \r\n

 • Conferinţa Naţională de Filologie „Limba Română azi” (Iaşi-Chişinău, 25-28 octombrie 2002)
 • \r\n

 • Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Probleme de dialectologie, fonetică şi gramatică”, consacrată aniversării a LXX-ea a conf.universitar V.Zagaevschi (Chişinău, 23 mai 2003)
 • \r\n

 • Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Probleme actuale de Limbă Română, Lingvistică Generală şi Romanică. In honorem prof.A.Ciobanu” (14 mai 2004)
 • \r\n

 • Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Strategii discursive”, ediţia a VIII-a (Chişinău, 13-15 mai 2005)
 • \r\n

 • Conferinţa Ştiinţifică Naţională „Probleme actuale de lingvistică”: In honorem acad. N.Corlăteanu (Chişinău, 12 mai 2005)
 • \r\n

 • Colocviul Internaţional „Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică”, organizat cu prilejul aniversării a LXX-ea a prof.I.Dumbrăveanu (Chişinău, 25 ianuarie 2008)
 • \r\n

 • Colocviul Internaţional „Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţe literare”, organizat cu prilejul a 45 de ani de la formarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a USM (Chişinău, 4-6 martie 2009).
 • \r\n

 • Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului Eugen Coșeriu (Chișinău-Suceava-Cernăuți), ediția XI-a Chișinău,12- 14 mai 2011
 • \r\n

 • Colocviul international Filologia modernă: reprezentâri identitare în context european ,ediția a V-a. Reprezentări identitare în discursul lingvistic și literar actual (Chișinău, 12-13 octombrie 2011).
 • \r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Русский центр Молдавского госуниверситета посетили турецкие студенты В канун Нового года на праздничные мероприятия, организованные студентами-русистами, пришли студенты из Турецкой республики, обучающиеся...
ORARUL EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ, CICLUL II MASTER Examenele din sesiunea de iarnă 2018-2019, la ciclul II Master, se vor desfășura conform următorului ORAR_sesiune_iarna_2018-2019_MASTER
ORARUL EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ, CICLUL I LICENȚĂ Aici poate fi văzut ORAR_sesiune_iarna_2018-2019_LICENTA_zi
IMPORTANT! 8 și 15 DECEMBRIE – ZILE LUCRĂTOARE! Detalii – vedeți aici Ordin 183 din 29.11.2018
ORAR SESIUNE IARNĂ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ În atenția studenților care își fac studiile la forma de învățământ cu frecvență redusă! Orarul...

Universitatea de Stat din Moldova

colaj