EMILIA OGLINDĂ

ACTIVITATE STIINTIFICA:

Doctorat:

7 decembrie 1990 – susţinerea publică a tezei de doctorat. Tema: Supinul şi echivalentele sale semantico-structurale în limba rusă. Diploma de doctor în Filologie KD Nr. 036660, 8 mai 1991, înregistrată de către Comisia  Superioară de Atestare a Republicii Moldova la 15 decembrie 1993, înregistrare nr. 1136/D.Cifrul specialităţii: 10.02.02 – Limbile popoarelor URSS (mold.); 10.02.01–Limba rusă.

 

DOMENII DE COMPETENŢĂ: Lingvistică generală, lingvistică contrastivă, lingvistică romanică, morfosintaxa limbii române.

 

SPECIALIZÃRI IN STRÃINÃTATE:

 

Stagiu la Universitatea “Al. I.Cuza” din Iaşi, aprilie 1996.

 

CURSURI:

 

a) Cursuri predate la Ciclul I şi la masterat în ultimii 5 ani :

  • \r\n

  • cursuri predate în ultimii 5 ani la Ciclul I: Lingvistică generală, Romanistica, Lingvistică contrastivă, Introducere în teoria lingvisticii;

 

  • cursuri opţionale predate în ultimii 5 ani la Ciclul I : Morfologie contrastivă, Limbă şi cultură, Termeni ecleziastici în limbile romanice, Expresivitate şi corectitudine în domeniul verbului, Aspecte comunicative de morfosintaxă a limbii române;

 

  • cursuri predate la masterat în ultimii 5 ani : Integralismul lingvistic coşerian ; Şcoli lingvistice în sec. XX; Terminologia ecleziastică, Tipologie lingvistică, Gramatica comparată a limbilor romanice.

 

b) Cursuri predate în anul de studii 2010 – 2013:

 

  • cursuri predate la Ciclul I: Romanistica ; Lingvistică contrastivă ; cursul opţional : Termeni ecleziastici în limbile romanice.

 

  • cursuri predate la masterat :Terminologia ecleziastică, Tipologie lingvistică, Gramatica comparată a limbilor romanice.

 

CERCETAREA STIINŢIFICĂ:

 

PUBLICAŢII:

 

a) CĂRŢI:

1) cărţi publicate până în anul 2008:

–          Lingua Latina (Manual pentru instituţiile de învăţământ superior). Chişinău: “Ştiinţa”, 1996/Coordonator: prof. A.Ciobanu. În colaborare cu: A.Ciobanu, S. Misko, E. Cucerov, M. Stamat, N.Chiricenco, 687 p.;

–           Oglindă E. Lingvistica generală (Materiale didactice). Chişinău: CEP USM, 1998. În colaborare cu L. Novac;

 

–          Oglindă E. Capitole de istorie a lingvisticii (Material didactic cu texte adnotate). Chişinău: CEP USM, 2005, 104 p.;

 

2) cărţi publicate în perioada anilor 2008 – 2013:

– Oglindă E., Cerches G. Lingvistica generală. Compendiu (Suport didactic destinat studenţilor de la masterat). Chişinău, CEP USM, 2008, 285 p.;

 

–          Păduraru G., Oglindă E. Elemente de morfosintaxă contrastivă (Suport didactic). Chişinău, 2010, 165 p.

 

–           Păduraru G., Oglindă E. Introducere în lingvistică (suport didactic). Chişinău: CEP USM, 2011, 428 pag.

 

–          Oglindă E. Modurile verbale în limba română (Material didactic la disciplina Gramatica limbii române). Un. AŞM, 2012, 40 pag.

 

ARTICOLE, STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE, PRECUM ŞI ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE (in ultimii 5 ani):

 

  1.  Concurenţa modurilor şi transpoziţia. – În: Studia Universitatis. Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe umanistice”, Lingvistică şi Literatură, 2008, nr. 10 (20), p. 66 – 70.

 

  1. Consideraţii privind concurenţa modurilor în limba română. – În: Probleme actuale de lingvistică, glottodidactică şi ştiinţă literară. Volumul IV, partea II. Chişinău, 2009, p.740 – 747.

 

  1. Unele tendinţe privind concurenţa modurilor în limba română. – În: Simpozionul internaţional „Probleme actuale de lingvistică. In memoriam acad. N. Corlăteanu. Chişinău, 2010.

 

  1. Procedee de redare a modalităţii în operele beletristice. Filologia modernă. Realizări şi perspective în context european. Ediţia a IV-a. Abordări interdisciplinare în cercetare lingvistică şi literară. În memoriam acad. S. Berejan. Chişinău, 10-12 noiembrie 2010 (predat pentru publicare).

 

  1. Categoria modalităţii din perspectivă funcţională.  În: La linguistique entre recherche et application / Lingvistica între cercetare şi aplicate. – Actes du colloque international, organisé à l’occasion du 45 –ième anniversaire de Département de Philologie Française „Grigore Cincilei” de  l’Université d’Etat de Moldova. Chişinău, le 8 octobre 2010. – Tome 2. Chişinău – 2011. Chişinău, 2011, p. 249 – 256.

 

  1.  Sinonimia gramaticală în prisma lingvisticii funcţionale. În: Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „E.Coşeriu”, ediţia a XI-a: Normă – sistem – uz. Codimensionare actuală. Chişinău, 12 – 14 mai 2011, Chişinău, 2012, p. 481 – 486.

 

  1. Creativitate şi schimbare lingvistică în viziunea lui E.Coşeriu. În: Limba română. Revistă de ştiinţă şi cultură, nr. 11-12 (209-210), 2012, p. 25 – 31.

 

  1. Aspecte ale sinonimiei gramaticale. În: Limba română. Revistă de ştiinţă şi cultură, nr. 11-12 (209 – 210), 2012, p. 131 – 141.

 

  1. Mijloacele de redare a modalităţii deontice. În : Omagiu profesorului universitar Ion Melniciuc. Chişinău, USM, 2012, p. 217 – 226.

 

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE:

  • Concurenţa modurilor şi fenomenul transpoziţiei. În: Colocviul Internaţional Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică. Consacrat aniversării a 70-ea de la naşterea lui Ion Dumbrăveanu, dr hab. In filologie, prof. univ. Chişinău, 25 ianuarie 2008.
  • Concurenţa modurilor în limba română. În: Simpozionul Internaţional „Probleme actuale de lingvistică, glottodidactică şi ştiinţă literară. Ediţia a IV-a. Chişinău,  martie 2009.
  • Unele tendinţe privind concurenţa modurilor în limba română. În: Simpozionul internaţional „Probleme actuale de lingvistică. În memoriam acad. N. Corlăteanu. Chişinău, 13 mai 2010.
  • Categoria modalităţii din perspectivă funcţională. În: Colocviul internaţional Lingvistică între ştiinţă şi aplicare. Chişinău, 8 octombrie 2010.
  • Procedee de redare a modalităţii în operele beletristice. În: Colocviul internaţional „Filologia modernă. Realizări şi perspective în context european”. Ediţia a IV-a. Abordări interdisciplinare în cercetare lingvistică şi literară. In memoriam acad. S. Berejan. Chişinău, 10-12 noiembrie 2010.
  • Concurenţa conjunctivului cu alte moduri verbale din perspectiva teoriei privind cronogeneza. În: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, consacrată aniversării a 65-a a USM, 21-22 septembrie 2011. – Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe umanistice,  Chişinău – 2011.
  • Sinonimia gramaticală în prisma lingvisticii funcţionale. În: Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „E.Coşeriu”, ed. a XI-a: Normă – sistem – uz. Codimensionare actuală. Chişinău, 12 – 14 mai 2011. Chişinău, 2012.
  • Afinităţi şi discrepanţe în funcţionarea modurilor incertitudinii – conjunctivul, condiţional-optativul, prezumtivul. În: Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, 25 – 26 septembrie 2012. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe umanistice. Chişinău, 2012.
  • Aspecte ale concepţiei saussuriene în viziunea şcolilor structuraliste. În: Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, 25 – 26 septembrie 2012. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe umanistice. Chişinău, 2012. În colaborare cu G.Păduraru.
  • Note privind utilizarea unor sinonime gramaticale prin prisma corectitudinii lingvistice. În: Simpozionul ştiinţifico-practic interuniversitar „Cultivarea limbii române în condiţiile comunicării actuale”. Chişinău, 25 mai 2012.
  • Concurenţa modurilor personale la redarea modalităţii epistemice. În: Colocviului Internaţional  FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european cu genericul Cercetarea filologică între tradiţie şi inovare (ediţia a VI-a), Chişinău, 11- 12 septembrie 2012.
  • Consideraţii privind raportul mod vs modalitate. În: Colocviul Internaţional „Filologia secolului XXI, ed. a V-a, Bălţi, 29-30 noiembrie 2012.
  • Creativitate şi schimbare lingvistică. În: Colocviul Internaţional „Filologia secolului XXI, ed. A V-a. Bălţi, 29-30 noiembrie 2012.

 

2 Responses to “EMILIA OGLINDĂ”

 1. Ion Carstoiu says:

  Doamna Emilia Oglinda,
  Ma numesc Ion Carstoiu.Scrieti Originea limbajului si apasati Imagini.Eu ma ocup de acest subiect.
  Sarbatori fericite.Ion Carstoiu
  PS Sper sa-mi raspundetiI.C.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

ORARUL ORELOR DE SINTEZĂ În atenția studenților din anul de absolvire! Orele de sinteză se vor desfășura în perioada...
TEST ANTIPLAGIAT În atenția absolvenților ciclului I Licență și ciclului II Master! Vă rugăm să prezentați, până...
ORARUL LECȚIILOR, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ În atenția studenților din an. I-III, forma de învățământ cu frecvență redusă! Orarul lecțiilor și...
ORARUL EXAMENELOR DE LICENȚĂ, PROMOȚIA 2019 În atenția studenților și masteranzilor Facultății de Litere! Examenele de absolvire, la nivel licență și...
ORARUL EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ, CICLUL II MASTER În atenția masteranzilor Facultății de Litere! Vedeți aici Orar_sesiune_vara_MASTER_2018-2019.  Vă urăm succes!

Universitatea de Stat din Moldova

colaj