ELENA VARZARI

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:

\r\n

Doctorat:

\r\n

1998–2001 – Studii de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova.

\r\n

8 decembrie 2006 – susţinerea publică a tezei de doctorat  Particularităţi ale topicii în cronicile româneşti din secolele XVII–XVIII, conducător ştiinţific prof. univ. dr. hab. Vitalie Marin. Diplomă de doctor în filologie, cifrul specialităţii 10.02.01.

\r\n

DOMENII DE COMPETENŢĂ:  Filologie clasică, istoria limbii române, lingvistica textului, didactica limbii latine

\r\n

CURSURI:

\r\n

Limba latină

\r\n

Gramatica istorică a limbii române

\r\n

Morfologia limbii latine

\r\n

Literatura antică latină

\r\n

Civilizaţia Romei antice

\r\n

Mitologie greco-romană

\r\n

Arta antică

\r\n

Receptarea antichităţii în literatura română

\r\n

Didactica limbii latine

\r\n

CERCETAREA STIINŢIFICĂ:

\r\n

Granturi naţionale şi internaţionale :

\r\n

Elemente greco-latine în limbile europene de largă circulaţie;

\r\n

Biblioteca virtuală „Dimitrie Cantemir”;

\r\n

Sintaxa discursiv-pragmatică;

\r\n

Asigurarea ştiinţifico-bibliografică a cercetărilor enciclopedice: aspecte teoretico-metodologice.

\r\n

PUBLICAŢII:

\r\n

a) Cărţi:

\r\n\r\n

  \r\n

 1. Teoria textului: termeni-cheie. Ch., Profesional Service SRL, 2011 – 224 p. (coautor)
 2. \r\n

 3. Introducere în redactarea textului ştiinţific. / Ghid metodic. Chişinău, 2011 (Tipogr. „Bons-Offices” SRL), – 24 p.
 4. \r\n

 5. Limba latină în discursul politic. Ch.: S.n., (F.E.-P. “Tipografia Centrală”) 2010. – 162 p. (coautor)
 6. \r\n

 7. Elemente latineşti şi greceşti în limbile moderne. Ch.: S.n., (F.E.-P. “Tipografia Centrală”) 2010. – 665 p. (coautor)
 8. \r\n

 9. Orbis Latinus. – Chişinău: Tipografia AŞM, 2009. – 164 p. (coautor)
 10. \r\n

 11. Sermo Latinus. Suport didactic. – Chişinău: CEP USM, 2009. – 55 p.
 12. \r\n

 13. Lexic latin şi modern: derivate, maxime, expresii. Material didactic. – Chişinău: CE USM, 2008. –113 p. (coautor)
 14. \r\n

 15. Cuvinte latine în limbile europene de largă circulaţie. – Chişinău: ELAN-POLIGRAF, 2007. – 500  p. (coautor)
 16. \r\n

 17. Studiu asupra topicii cronicilor româneşti din secolele XVII-XVIII. – Chişinău: CE USM, 2006. – 151 p.
 18. \r\n

\r\n

ARTICOLE, STUDII  PUBLICATE ÎN REVISTE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE, PRECUM ŞI ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE (in ultimii 5 ani)

\r\n\r\n

  \r\n

 1. Modalităţi de redare a oralităţii la nivel superfrastic prin intermediul topicii. In: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe umaniste”, 2007, nr. 10, p. 113–115. 0,37 c.a.
 2. \r\n

 3. Topica inversă cu valoare obiectivă în letopiseţele româneşti. In: Omagiu profesorului universitar M. Purice la 70 de ani. Chişinău, 2007.
 4. \r\n

 5. Ordinea cuvintelor ca marcă a emfazei în textul artistic. In: Traducerea între normă, uz şi necesitate. Ch.: S. n., 2008.
 6. \r\n

 7. Subiectul proclitic suspendat în cronicile româneşti din secolele XVII-XVIII. În: Studia lingvistica et philologica. In memoriam Magistri Nicolae Corlăteanu Ch.: CEP USM, 2009.
 8. \r\n

 9. Ordinea cuvintelor la nivelul textului. In: Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii. Ch.: IRIM, 2009.
 10. \r\n

 11. Organizarea compoziţional-stilistică a textului (aspecte didactice). In: Lingvistica între cercetare şi aplicare, conf. şt.-practică republicană (2009; Chişinău). Ch.: IRIM, 2009.
 12. \r\n

 13.  Elemente ale peritextului în realizarea coeziunii textului ştiinţific, p.178-181. Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională. 21-22 septembrie 2011. Rez. comunicărilor. Chişinău: CEP USM 2011.
 14. \r\n

 15.  Potenţialul pragmatic al maximelor şi expresiilor latineşti. Studia Universitatis. Seria Ştiinţe umanistice. Anul V, 2011, 0,46 c.a.
 16. \r\n

\r\n

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

\r\n\r\n

  \r\n

 • Studia lingvistica et philologica: In memoriam Magistri Nicolae Corlăteanu Chişinău, USM, 2009.
 • \r\n

 • Interconexiuni metodologice, pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii = Methodological, pragmatical and didactical interconnections in language science, Chişinău, 2009.
 • \r\n

 • Lingvistica între cercetare şi aplicare, conf. şt.-practică republicană, 2009.
 • \r\n

 • Colocviul Internaţional Filologia Modernă: Realizări şi perspective în context european (ediţia a III-a) Limbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu BEREJAN şi acad. Grigore VIERU) Chişinău, 10-12 noiembrie 2009.
 • \r\n

 • Simpozionul internaţional „Probleme actuale de filologie (In memoriam acad.  Nicolae Corlăteanu – 95 ani de la naştere)”, 2010
 • \r\n

 • Colocviul Internaţional Filologia modernă: Realizări şi perspective in context european (ediţia a IV-a) Abordări interdisciplinare in cercetarea lingvistică şi literară. In memoriam acad. Silviu Berejan Chişinău, 10-12 noiembrie 2010
 • \r\n

 • Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan. Chişinău, 10-11 noiembrie 2011.
 • \r\n

 • Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare, Chişinău, 21-22 septembrie 2011
 • \r\n

 • Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, Chişinău, 25-26 septembrie 2012
 • \r\n

\r\n

PREMII, DISTINCTII :

\r\n

Premiul Municipal pentru Tineret în Domeniul Literaturii, Ştiinţei, Tehnicii şi Artelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Default utility Image ORAR ȘCOALA DOCTORALĂ Aici puteți vedea Orar_Școala_doctorală_sem_I_2018 și Calendar academic Scoala doctorală 2018-2019.  
Conferinţa ştiinţifică „INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE” Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova, Facultățile USM în colaborare...
Я сердцем никогда не лгу В Русском центре Молдавского государственного университета прошла литературно-музыкальная композиция, посвященная творчеству Сергея Есенина. Ее участники...
OFERTE BURSE ERASMUS+ pentru anul academic 2018-2019 Detalii vedeți aici Oferte de Burse Erasmus+ pentru anul academic 2018-2019 (1)
Conferința Internațională ”100 de ani de la proclamarea independenței Cehoslovaciei” La 3 octombrie a.c. în săptămâna în care Universitatea de Stat din Moldova își sărbătorește...

Universitatea de Stat din Moldova

colaj