E fructu arbor cognoscitur

Posted on 27 februarie 2014 | in Ştiri | by

Untitled-1 copyLuni, 24 februarie 2014, în cadrul facultăţii de Litere a USM a avut loc lansarea volumelor Limba latină prin cultură şi civilizaţie antică şi Limba şi literatura latină, semnate de doamna Claudia Cemârtan, dr., conf. univ., decanul facultăţii. Sala a fost neîncăpătoare pentru cei prezenţi – reprezentaţi ai rectoratului, decani ai facultăţilor, profesori, colegi, studenţi, masteranzi, absolvenţi ai facultăţii de Litere, care au venit să împărtăşească cu autoarea bucuria unui lucru bine făcut. Evenimentul a fost organizat şi cu ocazia frumoasei aniversări a autoarei acestor cărţi.

\r\n

Din partea rectoratului USM, cu un cuvânt de salut şi mesaj de felicitare, a venit doamna Otilia Dandara, dr. hab., conf. univ., prorector pentru activitatea didactică. Prezentarea volumelor a fost făcută de doamna Aurelia Hanganu, dr. hab., secretar ştiinţific general al AŞM.

\r\n

În discursul său, domnul Anatol Ciobanu, dr. hab., prof.univ., membru corespondent al AŞM, a avut multe de spus despre autoare; s-a referit la câteva calităţi specifice ale dumneaei, precum şi la colaborarea cu dna C. Cemârtan la alcătuirea manualelor de limbă latină. D. A. Ciobanu a spus: “Prin anii 1991-1992, Ministerul Educaţiei (cu profesorul N. Mătcaş în frunte) a introdus (de altfel la propunerea autorului acestor rânduri, pe atunci membru al Colegiului) disciplina „Limba latină” în Liceele Teoretice din RM. Evident, se cereau de urgenţă manualele respective. Doamna Claudia Cemârtan a răspuns acestui apel al Ministerului Educaţiei şi, depunând eforturi, a alcătuit de una singură (uneori şi în colaborare) manuale originale de limbă latină pentru clasele superioare ale Liceelor Teoretice. A scris şi a publicat o serie de cursuri de limbă latină (şi civilizaţie romană) destinate studenţilor”.

\r\n

În continuare, au luat cuvânt dl Alexandru Cosmescu, dr., cercetător ştiinţific la AŞM, dna Violeta Crudu, şef interimar al Direcţiei social-umanitare şi relaţii interetnice a primăriei mun. Chişinău, ambii absolvenţi ai Facultăţii de Litere, specialitatea Limba şi literatura română – limba latină”; Felicia Nistor, studentă an. I, care a avut ocazia să lucreze cu manualele prezentate în cadrul evenimentului, preotul Octavian Moşin care a venit cu un cuvânt de suflet, dna Alexandra Gherasim, dr., conf.univ., şef al Departamentului Limba română, lingvistică generală şi limbi clasice, dna Adriana Cazacu, dr., conf. univ., şef al Departamentului Literatura română şi teorie literară, dl Vladimir Nosov, dr., conf. univ., şef al Depatamentuli Filologie rusă. Doamna Elena Varzari, dr., conf. univ., a citit mesajul de felicitare în limba latină, semnat de discipolii doamnei C. Cemârtan.

\r\n

Evenimentul, moderat de prodecanul facultăţii de Litere, dna Elena Junghietu, s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă, destinsă, plăcută, întreţinută şi de evoluţia corului masteranzilor care-şi fac studiile la programul Studii filologice şi spiritualitate creştină.

\r\n

\r\n\r\n 

TAGS: , , , , , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Orar recuperare ore, anul I, Master În atenția profesorilor și masteranzilor din anul I! Recuperarea orelor de sâmbătă, 9 martie a.c.,...
Masa rotundă „Alecu Russo – militant al culturii și literaturii române” Cu prilejul aniversării a 200 de ani de la nașterea cărturarului basarabean Alecu Russo la...
Studenții Facultății de Litere în dialog cu poetul Teo Chiriac Facultatea de Litere a USM a inițiat un proiect, prin care își propune desfășurarea unor...
Masa rotundă Savantul și profesorul Mihail Dolgan: In memoriam La data de 6 februarie a.c. academicianul Mihail Dolgan ar fi împlinit venerabila vârstă de...
ORAR pentru SEMESTRUL II al anului de studii 2018-2019, Școala Doctorală Aici puteți vedea Orar Doctorat sem II – 2019

Universitatea de Stat din Moldova

colaj