E fructu arbor cognoscitur

Posted on 27 februarie 2014 | in Ştiri | by

Untitled-1 copyLuni, 24 februarie 2014, în cadrul facultăţii de Litere a USM a avut loc lansarea volumelor Limba latină prin cultură şi civilizaţie antică şi Limba şi literatura latină, semnate de doamna Claudia Cemârtan, dr., conf. univ., decanul facultăţii. Sala a fost neîncăpătoare pentru cei prezenţi – reprezentaţi ai rectoratului, decani ai facultăţilor, profesori, colegi, studenţi, masteranzi, absolvenţi ai facultăţii de Litere, care au venit să împărtăşească cu autoarea bucuria unui lucru bine făcut. Evenimentul a fost organizat şi cu ocazia frumoasei aniversări a autoarei acestor cărţi.

\r\n

Din partea rectoratului USM, cu un cuvânt de salut şi mesaj de felicitare, a venit doamna Otilia Dandara, dr. hab., conf. univ., prorector pentru activitatea didactică. Prezentarea volumelor a fost făcută de doamna Aurelia Hanganu, dr. hab., secretar ştiinţific general al AŞM.

\r\n

În discursul său, domnul Anatol Ciobanu, dr. hab., prof.univ., membru corespondent al AŞM, a avut multe de spus despre autoare; s-a referit la câteva calităţi specifice ale dumneaei, precum şi la colaborarea cu dna C. Cemârtan la alcătuirea manualelor de limbă latină. D. A. Ciobanu a spus: “Prin anii 1991-1992, Ministerul Educaţiei (cu profesorul N. Mătcaş în frunte) a introdus (de altfel la propunerea autorului acestor rânduri, pe atunci membru al Colegiului) disciplina „Limba latină” în Liceele Teoretice din RM. Evident, se cereau de urgenţă manualele respective. Doamna Claudia Cemârtan a răspuns acestui apel al Ministerului Educaţiei şi, depunând eforturi, a alcătuit de una singură (uneori şi în colaborare) manuale originale de limbă latină pentru clasele superioare ale Liceelor Teoretice. A scris şi a publicat o serie de cursuri de limbă latină (şi civilizaţie romană) destinate studenţilor”.

\r\n

În continuare, au luat cuvânt dl Alexandru Cosmescu, dr., cercetător ştiinţific la AŞM, dna Violeta Crudu, şef interimar al Direcţiei social-umanitare şi relaţii interetnice a primăriei mun. Chişinău, ambii absolvenţi ai Facultăţii de Litere, specialitatea Limba şi literatura română – limba latină”; Felicia Nistor, studentă an. I, care a avut ocazia să lucreze cu manualele prezentate în cadrul evenimentului, preotul Octavian Moşin care a venit cu un cuvânt de suflet, dna Alexandra Gherasim, dr., conf.univ., şef al Departamentului Limba română, lingvistică generală şi limbi clasice, dna Adriana Cazacu, dr., conf. univ., şef al Departamentului Literatura română şi teorie literară, dl Vladimir Nosov, dr., conf. univ., şef al Depatamentuli Filologie rusă. Doamna Elena Varzari, dr., conf. univ., a citit mesajul de felicitare în limba latină, semnat de discipolii doamnei C. Cemârtan.

\r\n

Evenimentul, moderat de prodecanul facultăţii de Litere, dna Elena Junghietu, s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă, destinsă, plăcută, întreţinută şi de evoluţia corului masteranzilor care-şi fac studiile la programul Studii filologice şi spiritualitate creştină.

\r\n

\r\n\r\n 

TAGS: , , , , , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Prezentare de carte La 28 noiembrie a.c., în cadrul Salonului Academic Cultural, a avut loc prezentarea cărților „Atingeri...
Un ultim şi pios omagiu adus colegului nostru STEPAN MISKO, plecat în lumea celor drepţi Cu adâncă tristețe, aducem la cunoștință comunității academice din Republica Moldova că, la 13 noiembrie...
ORARUL SESIUNII ORDINARE DE IARNĂ, FRECVENȚĂ REDUSĂ În atenția studenților Facultății de Litere, învățământ cu frecvență redusă! Orarul sesiunii ordinare de iarnă...
Conferința științifică „Integrare prin cercetare și inovare” la Facultatea de Litere La 7 noiembrie a.c., tradiționala conferință științifică „Integrare prin cercetare și inovare” a întrunit spiritele...
XIII Ассамблея Русского мира С 1 по 4 ноября 2019  в старинном городе Ярославле прошла XIII Ассамблея Русского мира,...

Universitatea de Stat din Moldova

colaj