Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Româna ca limbă străină / nematernă în contextul didacticii moderne”, la prima ediţie

Posted on 15 septembrie 2013 | in Ştiri | by

dsc_0397La 13-14 septembrie a.c., în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” s-a desfăşurat Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Româna ca limbă străină / nematernă în contextul didacticii moderne”. 

\r\n

Conferinţa a fost organizată cu sprijinul Ministerului Educaţiei din Republica Moldova şi în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, Casa Limbii Române „Nichita Stănescu” şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

\r\n

\r\n

Este prima conferinţă internaţională de acest gen în Republica Moldova. Scopul  întrunirii ce a purtat un caracter ştiinţifico-didactic a fost de a promova limba română ca limbă de predare în instituţiile de învăţământ superior; de a pune în discuţie probleme de ordin didactic, legate de predarea şi promovarea limbii şi culturii române în rîndul studenţilor străini şi a cetăţenilor adulţi alogeni.

\r\n

Un discurs de deschidere a conferinţei a fost ţinut de către Ion Ababii, academician al AŞ RM, dr. hab., prof. univ., rectorul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. În cadrul şedinţei de deschidere a sesiunii ştiinţifice au luat cuvîntul gazdele: Ana Bantoş, dr. hab., conf. univ. la Universitatea de Stat din Moldova, preşedintele comitetului ştiinţific; Liliana Nicolaescu-Onofrei, viceministru al Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, şi oaspetele din România – Mina-Maria Rusu, dr., conf. univ., inspector general al Direcţiei Generale Educaţie şi Învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale din România.

\r\n

  Participanţii, printre care profesori universitari din Republica Moldova şi România, cercetători filologi, cadre didactice şi masteranzi, şi-au prezentat comunicările în cele trei secţiuni ale conferinţei: Limba română ca limbă străină în contextul didacticii moderne; Terminologie şi limbaj specializat: dimensiuni actuale şi Limba română: perspective ale dialogului intercultural.

\r\n

  Departamentul de Limbă Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice din cadrul Facultăţii de Litere a fost reprezentat la conferinţă de către Alexandra Gherasim, dr., conf. univ. (titlul comunicării: Metafore conceptuale cu baze termeni anatomici), Emilia Oglindă dr., conf. univ.(Aspecte ale analizei contrastive din perspectiva lingvisticii cognitive şi funcţionale), Elena Varzari dr., conf. univ. (Valenţe expresive ale expresiilor străine în textul academic), Aliona Sobol, lector(Etapele de asimilare a textului literar de către studenţii străini) şi Olesea Curmei, masterandă ( Faticul în comunicarea mediată de computer). Lucrările conferinţei vor putea fi consultate într-un număr special al revistei de ştiinţă şi cultură „Limba Română.

\r\n

\r\n\r\n 

TAGS: , , , , , , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Susținerea prealabilă a tezelor de licență În atenția studenților din anul de absolvire! Susținerea prealabilă a tezelor de licență va avea...
Susținerea prealabilă a tezelor de master În atenția masteranzilor! Susținerea prealabilă a tezelor de master se va desfășura în conformitate cu...
«Космос – арена международного научно-технического сотрудничества» В канун Дня космонавтики под названием  «Космос – арена международного научно-технического сотрудничества» в Русском центре Молдавского...
Sâmbătă, 13 aprilie 2019, zi lucrătoare În atenția profesorilor, studenților și masteranzilor! Sâmbătă, 13 aprilie 2019, se vor recupera orele din...
Zilele de 30 aprilie și 10 mai, zile de odihnă, cu recuperare Important! Zilele de 30 aprilie și 10 mai se consideră zile de odihnă, cu recuperare....

Universitatea de Stat din Moldova

colaj