CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ „INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE” LA FACULTATEA DE LITERE

Posted on 30 septembrie 2016 | in Fără categorie | by

 Consolidarea potenţialului de cercetare al instituţiilor de învăţământ superior este un deziderat al societăţii moderne. La ora actuală, implicarea personalului didactic universitar în procesul de cercetare este nu numai un proces firesc ce-i asigură calitatea pregătirii profesionale, ci şi un imperativ menit să ridice învăţământul universitar la standarde europene.\r\n

Cadrele didactice ale Facultăţii de Litere au fost întotdeauna printre cele mai active în acest sens, organizând şi participând la diferite activităţi de cercetare şi inovare – foruri ştiinţifice, mese rotunde, conferinţe video, simpozioane  naţionale şi internaţionale.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

\r\n

Recent, în cadrul facultăţii s-a desfăşurat ediţia aniversară a Conferinţei naţionale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, la care, alături de parteneri de la alte instituţii şi colegi de la alte facultăţi ale USM, membrii corpului profesoral al Facultăţii de Litere s-au înscris, practic in corpore, cu diverse comunicări.

\r\n

Cei peste 40 de raportori au participat activ la discuţii în trei ateliere: Limba română (cu Secţiunile I şi II), în care s-au discutat probleme de gramatică românească şi romanică, stilistică şi cultivare a vorbirii, didactică a limbii române; Literatura română, unde au fost abordate aspecte de istorie şi teorie literară, strategii ale romanului modern şi valori ale literaturii române vechi; Filologie rusă, atelier în care lingvistica şi ştiinţa literară rusă a fost raportată la necesităţile spaţiului românesc.

\r\nOLYMPUS DIGITAL CAMERA\r\n

Profesori cunoscuţi şi recunoscuţi – dr. hab. Irina Condrea, dr. conf. Elena Ţau, dr. conf. Claudia Cemârtan, dr. conf. Vladimir Nosov, dr. conf. Tatiana Şarşov, dr. conf. Viorica Molea, dr. conf. Emilia Oglindă  şi mulţi alţi dascăli îndrăgiţi de studenţii facultăţii şi-au ţinut discursurile alături de cercetători în formare – Dorina Rotari, Aliona Susanu, dr. conf. Tatiana Verdeş ş.a.

\r\n

Într-o societate bazată pe cunoaştere, cadrelor didactice universitare le revine şi rolul de a forma tânăra generaţie de cercetători. De tot sprijinul conducătorilor ştiinţifici şi de suportul colegilor au beneficiat doctoranzii departamentelor facultăţii care au venit cu prezentări la această manifestare ştiinţifică: Ina Driga, Cristina Antoci, Eugenia Golomoz, Doina Soltan, Victoria Barcaru ş.a.

\r\n

În cadrul conferinţei, care a marcat aniversarea a 70-a de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova, corpul didactic a adus un omagiu şi Facultăţii de Litere, care celebrează 70 de ani de la fondarea sa, fiind una dintre cele mai vechi facultăţi din istoria învăţământului universitar din ţara noastră, în care s-au format atât pedagogi devotaţi graiului matern, cât şi oameni de ştiinţă consacraţi.

\r\n \r\n\r\nOLYMPUS DIGITAL CAMERA\r\n\r\nOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Orar recuperare ore, anul I, Master În atenția profesorilor și masteranzilor din anul I! Recuperarea orelor de sâmbătă, 9 martie a.c.,...
Masa rotundă „Alecu Russo – militant al culturii și literaturii române” Cu prilejul aniversării a 200 de ani de la nașterea cărturarului basarabean Alecu Russo la...
Studenții Facultății de Litere în dialog cu poetul Teo Chiriac Facultatea de Litere a USM a inițiat un proiect, prin care își propune desfășurarea unor...
Masa rotundă Savantul și profesorul Mihail Dolgan: In memoriam La data de 6 februarie a.c. academicianul Mihail Dolgan ar fi împlinit venerabila vârstă de...
ORAR pentru SEMESTRUL II al anului de studii 2018-2019, Școala Doctorală Aici puteți vedea Orar Doctorat sem II – 2019

Universitatea de Stat din Moldova

colaj