Colaborarea cu centrele academice internaţionale

I. Colaborarea cu centrele academice internaţionale

\r\n

Se realizează, la moment, prin intermediul unor cadre didactice de la Departamentul Literatură Română şi Teorie Literară.

\r\n

Conferenţiarul universitar, dr. Ana Ghilaş, în calitate de membru al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, colaborează cu Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, participând la ediţiile Simpozionului Naţional Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană (Iaşi), organizată de Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi, Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta Linquae Dacoromanorum”, Institutul de Filologie Română „A.Philippide”, Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România.

\r\n

Conferenţiarul universitar, dr. Adriana Cazacu a iniţiat o relaţie de colaborare stiinţifică cu Universitatea din Cernăuţi, prin participarea la Simpozionul internaţional „Grigore Bostan – 70. Probleme actuale de filologie română”, Cernăuţi, 10-12 octombrie, şi cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

\r\n

Conferenţiarul universitar, dr. Victoria Fonari a stabilit relaţii de colaborare cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (România), prin participarea la Conferinţa Internaţională Ştiinţe politice, relaţii internaţionale, 28-30 mai 2010, cu Universitatea de Nord, Baia Mare (România), Conferinţa Internaţională de Studii Interculturale şi Comparatism Spaţii culturale şi fond arhaic, a II-a ediţie 16-18 septembrie, 2010, şi cu Universitatea Komensky, Bratislava, Conferinţa internaţională Zilele studiilor romanice, 23-24 septembrie 2011.

\r\n

 

\r\n

II.     Organizarea conferinţelor ştiinţifice internaţionale

\r\n

Colocviului Internaţional italiano-moldovenesc Umanismul latin în Republica Moldova: aspecte filozofice, literare şi lingvistice, USM, 7 octombrie 2005 (organizator Victoria Fonari, dr, conf. univ.);

\r\n

Colocviului Internaţional Cultura şi Imperativul Umanismului Latin, Soroca, 27 aprilie 2007 (organizator Voctoria Fonari, dr, conf. univ.).

\r\n

Conferinţa metodico-didactică cu genericul: Creaţia şi personalitatea lui Grigore Vieru într-o nouă viziune didactică. Atelier metodic republican al cadrelor didactice din cadrul Şcolii viitorilor olimpici 7 – 10 martie 2011 (organizat de Institutul de Filologie al AȘM și LAȘM, implicit a conferenţiarului universitar, dr. în pedagogie Tamara Cristei).

\r\n

 

\r\n

III. Proiecte internaţionale de cercetare

\r\n

Departamentul Literatură Română şi Teorie Literară face parte dintr-un Consorţium Internaţional format din mai multe Universitaţi:

\r\n

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România);

\r\n

Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi (Ucraina);

\r\n

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi (România);

\r\n

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Republica Moldova);

\r\n

Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova);

\r\n

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (România).

\r\n

 

\r\n

IV.   Tradiţii ale participărilor ştiinţifice

\r\n

Simpozionul Internaţional Limba şi Literatura Română: Regional-Naţional-European, organizat în noiembrie 2005 de Facultatea de Litere a USM şi  Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi.

\r\n

Limba Română – azi (la Iaşi şi la Chişinău), care se desfăşoară graţie colaborării Facultaţii de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi şi a Facultaţii de Litere a USM, implicit a Catedrei Literatura Română şi Teorie Literară.

\r\n

Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu” (Chişinău-Cernăuţi).

\r\n

Colocviul Internaţional „Filologia modernă”, AŞM.

\r\n

Colocviul Internaţional „Mihai Eminescu”, Iaşi, cu participrea studenţilor Facultăţii de Litere, USM.

\r\n

 V.       Schimb de specialişti cu Universităţi din alte ţări

\r\n

În cadrul Departamentului Literatură Română şi Teorie Literară au activat specialişti de la alte centre universitare din străinătate: Roxana Sorescu, dr, cercetător ştiinţific principal la Academia de Ştiinţe a României – pe parcursul anului 1996; Mihai Zamfir, profesor universitar la Universitatea din Bucureşti – în perioada 24-30 septembrie 2003; dr. conf. Vasile Spiridon de la Universitatea Bacău – în perioada 12-21 aprilie 2008.

\r\n

VI.    Stagieri ale cadrelor didactice la instituţii de peste hotare

\r\n

În vederea ridicării profesionalismului şi a schimbului de experienţă cadrele didactice de la Departament realizează stagii peste hotare: Tamara Cristei, lector superior – la Universitatea „A.I.Cuza”din Iaşi; Adriana Cazacu, lector superior la Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, România; lector superior Victoria Fonari – la Universitatea din Roma “La Sapienza”, Italia (2004), unde a audiat cursurile: Retorica, Hermeneutica literară, Traducerea Testamentului Nou din latină în italiană, Teoria creativităţii artistice; dr. conf. univ. Marin Postu a participat la Şcoala de vară „Strategii narative ale culturii”, Novosibirsk, Federaţia Rusă, sub egida SOROS (august 2004).

\r\n

VII.  Diverse

\r\n

La propunerea Departamentului Literatura Română şi Teorie Literară, în toamna anului 2005, Senatul USM i-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa cunoscutului academician şi critic literar Eugen Simion (pe atunci preşedinte al Academiei Române). „Laudaţio” pentru acad. Eugen Simion a fost prezentat de dr. hab., prof. univ., m.c. al AŞM Mihail Dolgan.

\r\n

Regretatul profesorul universitar Mihail Dolgan a obţinut Premiul Academica la Salonul Internaţional de Carte (Iaşi-România), 9-11 octombrie 2006, pentru vol. Polemici literare.

\r\n

Institutul American de Biografie North Carolina SUA i-a conferit acad. Mihail Dolgan Medalia Internaţională de Aur pentru anul 2010.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Orar recuperare ore, anul I, Master În atenția profesorilor și masteranzilor din anul I! Recuperarea orelor de sâmbătă, 9 martie a.c.,...
Masa rotundă „Alecu Russo – militant al culturii și literaturii române” Cu prilejul aniversării a 200 de ani de la nașterea cărturarului basarabean Alecu Russo la...
Studenții Facultății de Litere în dialog cu poetul Teo Chiriac Facultatea de Litere a USM a inițiat un proiect, prin care își propune desfășurarea unor...
Masa rotundă Savantul și profesorul Mihail Dolgan: In memoriam La data de 6 februarie a.c. academicianul Mihail Dolgan ar fi împlinit venerabila vârstă de...
ORAR pentru SEMESTRUL II al anului de studii 2018-2019, Școala Doctorală Aici puteți vedea Orar Doctorat sem II – 2019

Universitatea de Stat din Moldova

colaj