CLAUDIA CEMARTAN

ACTIVITATE DIDACTICĂ

\r\n

1976 – 1994 – lector la Catedra Filologie Clasică a Universităţii de Stat din Moldova;

\r\n

1994 – 2009 – şef al Catedrei Filologie Clasică a Universităţii de Stat din Moldova;

\r\n

 2009 – Decan al Facultăţii de Litere a Universităţii de Stat din Moldova;

\r\n

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

\r\n

DOCTORAT:

\r\n

1986 – 1989 – studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova

\r\n

1990 – Teza de doctor în filologie cu tema „Particularităţi structural-semantice ale predicatului în limba română veche”, specialitatea 10.02.01 – limba română; conducător ştiinţific dr. hab.., prof.A. Ciobanu. Diplomă de doctor în filologie.

\r\n

DOMENII DE COMPETENŢĂ:\r\nGramatica limbii latine; traducerea şi comentarea autorilor antici latini; Retorică antică; Civilizaţie antică

\r\n

SPECIALIZÃRI IN STRÃINÃTATE:

\r\n

1978 – Catedra de Filologie Clasică, Universitatea de Stat „M.Lomonosov”, or. Moscova

\r\n

1994 – Catedra de Limbi Clasice, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, România

\r\n

1996 – Catedra de studii romanice, Universitatea „La Sapienza”, Roma, Italia

\r\n

2002 – Catedra de Limbi Clasice, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj, România

\r\n

Cursuri:

\r\n

Introducere în studiul limbilor clasice

\r\n

Teoria şi pratica traducerii

\r\n

Limba latină

\r\n

Sintaxa limbii latine

\r\n

Morfologia limbii latine

\r\n

Retorica antică

\r\n

Civilizaţie europeană

\r\n

CERCETARE STIINŢIFICĂ:

\r\n

PUBLICAŢII: 

\r\n

a) CĂRŢI:

\r\n\r\n

  \r\n

 1. Limba latină (manual pentru facultăţile umanistice), Chişinău, 1995, 250 p.
 2. \r\n

 3. Limba latină (manual pentru clasa a X-a),Chişinău 1996, 172 p.
 4. \r\n

 5. Limba latină (manual pentru facultăţile de drept), Chişinău, 1997 (ed. a II-a – Chişinău, 2000), – 250 p.
 6. \r\n

 7. Curs de limbă latină (pentru profilul filologic), Chişinău, 1998, 300 p.
 8. \r\n

 9. Limba latină (manual pentru clasa a XI-a), Chişinău, 1999, 185 p.
 10. \r\n

 11. Lectiones Latinae (manual pentru facultăţile filologice) – Chişinău, 2003, 311 p.
 12. \r\n

 13.  Gramatica limbii latine – Chişinău, 2003, 210 p
 14. \r\n

 15.  Curs practic la gramatica limbii latine. Chişinău, 2005, 233 p.
 16. \r\n

\r\n

10. Limba latină (manual pentru clasa a XII-a) , Chişinău, 2005, 248 p.

\r\n

11. Limba latină pentru biologi. Caiet de studiu. – Chişinău, 2008. – 198 p.

\r\n

b) ARTICOLE, STUDII  PUBLICATE ÎN REVISTE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE, PRECUM ŞI ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE (in ultimii 5 ani)

\r\n\r\n

  \r\n

 1. Categoria aspectului verbal în limba latină, în: Bilanţul activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic pe anii 1997-1998. – Chişinău, 1998, p. 67-70.
 2. \r\n

 3. Un mijloc de exprimare a aspectualităţii în limba română veche // Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, seria Ştiinţe filologice, Chişinău, 2000, p.122-124.
 4. \r\n

 5. Consideraţii privind aspectul verbal în limba latină // Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, seria Ştiinţe filologice, Chişinău, 2001, p.154-158
 6. \r\n

 7. Aspectualitatea incoativă în limba română: modalităţi de exprimare // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere,Chişinău, 2006
 8. \r\n

 9. Consideraţii privind noţiunile aspect şi Aktionsart // Studia Universitatis, USM, Chişinău, 2007, p.129 – 133.
 10. \r\n

 11. Aspect verbal din perspectiva teoriei lui R.Budagov despre asemănările şi deosebirile dintre limbile romanice (Reflecţii pe marginea problemei existenţei aspectului verbal în limbile romanice) // Studia Universitatis, 2011, nr.1, pp.233-236.
 12. \r\n

 13. Aspect şi aspectualitate în limba română. // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM. 21-22 septembrie, 2011.Creşterea impactului cercetării şi dezvoltării capacităţii de inovare, p.164-167.
 14. \r\n

 15. Aspectul verbal  în limba română: există sau nu. // Materialele colocviului internaţional de Ştiinţe ale limbajului „Eugen Coşeriu” 20100, ediţia a XI-a, cu tema  Normă- sistem- uz: codimensionare actuală, 12-14 Mai, 2012.
 16. \r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

ORARUL EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ, CICLUL I LICENȚĂ Aici poate fi văzut ORAR_sesiune_iarna_2018-2019_LICENTA_zi
IMPORTANT! 8 și 15 DECEMBRIE – ZILE LUCRĂTOARE! Detalii – vedeți aici Ordin 183 din 29.11.2018
ORAR SESIUNE IARNĂ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ În atenția studenților care își fac studiile la forma de învățământ cu frecvență redusă! Orarul...
ORGANIZAREA SESIUNII DE IARNĂ 2018-2019 Spre informare, vedeți aici Dispozitie 179 din 19.11.18 sesiune de iarna (1)
Default utility Image ORAR ȘCOALA DOCTORALĂ Aici puteți vedea Orar_Școala_doctorală_sem_I_2018 și Calendar academic Scoala doctorală 2018-2019.  

Universitatea de Stat din Moldova

colaj