AURELIA HANGANU

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:

\r\n

Doctorat:

\r\n

1998 – 2001  Studii de doctorat – Academia de Ştiinţe din Moldova (Institutul de Lingvistică)

\r\n

2 octombrie 2002 –  susţinerea tezei de doctor  cu tema Tipologia propoziţiilor din perspectivă pragmatică. Conducător ştiinţific: dr.hab. Ion Eţcu, Diplomă de doctor în filologie. Speciliatatea 10.02.01.

\r\n

DOMENII DE COMPETENŢĂ:

\r\n

Gramatica limbii române, gramatica limbii latine; traducerea şi comentarea autorilor antici latini; epigrafie latină; proiectarea şi administrarea cercetării filologice.

\r\n

SPECIALIZÃRI IN STRÃINÃTATE:

\r\n

Universitatea Europeană Centrală (Budapesta, Ungaria), Curriculum Development Competition (proiectul individual „Epigrafia şi paleografia latină”

\r\n

Universitatea „St. Kl. Ohridski” (Sofia, Bulgaria), Regional Seminar for Excellency in Teaching  (participantă cu  lecţii  şi comunicări ştiinţifice la tema Teoria şi practica traducerii).

\r\n

CURSURI:

\r\n

Limba latină;

\r\n

Versificaţie latină;

\r\n

Epigrafie şi paleografie latină;

\r\n

Traducerea şi interpretarea poeţilor latini

\r\n

CERCETARE STIINŢIFICĂ:

\r\n

Granturi nationale si internationale :

\r\n

Conducător al proiectului de cercetare pentru tineri cercetători „Elemente greco- latine în limbile europene de circulaţie internaţională (română, franceză, italiană, spaniolă, germană, engleză, rusă)”

\r\n

Conducător al proiectului de cercetare pentru tineri cercetători „Structura şi organizarea textului ştiinţific”

\r\n

Participantă la realizarea proiectului de cercetare „Biblioteca virtuală Dimitrie Cantemir” din cadrul programului de stat „Dinastia Cantemir: polifonismul preocupărilor ştiinţifico-artistice”

\r\n

PUBLICAŢII:

\r\n

a)  CĂRŢI:

\r\n\r\n

  \r\n

 1. 1.     A. Hanganu. O istorie a scrierii latine. Epigrafie latină. Chişinau, 2009
 2. \r\n

 3. 2.     E. Varzari, A. Hanganu. Orbis Latinus. Chişinău, 2009
 4. \r\n

 5. 3.     A. Hanganu, E. Varzari. Lexic latin şi modern: derivate, maxime şi expresii. Chişinău, 2008
 6. \r\n

 7. 4.     I. Bărbuţă, E. Constantinovici, A. Hanganu, E. Ungureanu. Mic dictionar de termeni lingvistici. Chişinau, 2008
 8. \r\n

 9. 5.     A. Hanganu, E. Varzari, V. Negru. Cuvinte latine în limbile europene de largă circulaţie. Chişinau, 2007
 10. \r\n

 11. 6.     A. Hanganu. Versificaţie latină. Chişinau, 2006
 12. \r\n

 13. 7.     I. Bărbuţă, E. Constantinovici, A. Hanganu, E. Ungureanu. Gramatica practică a limbii române. Chişinau, 2006
 14. \r\n

 15. 8.      A. Hanganu. Tipologia popoziţiilor din perspectivă pragmatică. Chişinau, 2002
 16. \r\n

\r\n

\r\n

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

\r\n\r\n

  \r\n

 • Conferinţa ştiinţifică internaţională Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere dedicată jubileului de 60 de ani ai Universităţii de Stat din Moldova. Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 28 septembrie, 2006
 • \r\n

 • Colocviul Internaţional Conexiuni şi perspective în filologia contemporana. Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 20 – 21 octombrie 2006
 • \r\n

 • Научно-практическая конференция Объединения региональных центров греко-латинской лингвокультурологии.  Moscova, Universitatea „M. Lomonosov”, 29-31 ianuarie 2007
 • \r\n

 • Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Traducerea între normă, uz şi necesitate. Chişinău, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, 31 martie 2007
 • \r\n

 • International Simposium Bridging Classroom and Research. Sofia (Bulgaria), Universitatea „St. Kl. Ohridschi”, 1-5 mai, 2007
 • \r\n

 • Conferinţa ştiinţifică internaţională Jeзичка ситуациjа у Црноj Гори – норма и стандардизациjа. Podgorica (Muntenegru), Academia montenegrină de ştiinţe, 25 – 26 mai  2007
 • \r\n

 • Contextualizing Classics: Renewal of Teaching practices and Concepts. Contact session. Sofia (Bulgaria), Universitatea „St. Kl. Ohridschi”, 20 august – 2 seprembrie 2007
 • \r\n

 • Colocviul internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Ed. I. Omagiu acad. Silviu Berejan. Chişinău – Bălţi, Institutul de Filologie al ASM, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 27-28 septembrie 2007
 • \r\n

 • Colocviul ştiinţific internaţional Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică. Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 25 ianuarie 2008
 • \r\n

 • Научно-практическая конференция Объединения региональных центров греко-латинской лингвокультурологии. Moscova, Universitatea „M. Lomonosov”, 29 ianuarie – 1 februarie, 2008
 • \r\n

 • Simpozionul ştiinţific naţional Probleme actuale de Lingvistică, Sociolingvistică şi Comunicare. Chişinău, Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova, 21 aprilie 2008
 • \r\n

 • Conferinţa ştiinţifico-practică republicană Interconexiuni pragmatice, metodologice şi didactice în ştiinţele limbii. Chişinău, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova,18 aprilie 2008
 • \r\n

 • Colocviul internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Ed. II. Semiotica şi hermeneutica textului. Chişinău, Institutul de Filologie al ASM, 7-9 mai 2008
 • \r\n

 • International Simposium Moving the Borders of the Discipline: Future perspectivees of Academic and Teaching Partnership.  Sofia, (Bulgaria), Universitatea „St. Kl. Ohridschi”, 26-29 mai 2008
 • \r\n

 • Colocviul internaţional Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi descriere. În memoria acad. S. Berejan Chişinău, Institututul de Filologie al AŞM; 30-31 iulie 2008
 • \r\n

 • Colloque scientifique commémorant le bimillénaire de l’arrivée d’Ovide en Dacie. Bucureşti, Academia Română, Biroul din România al Uniunii Latine, Institutul Italian de Cultură „Vito Grasso”, Academia Naţională Virgiliană (Mantova), 28-29 octombrie
 • \r\n

 • Conferinţa ştiinţifică internaţională: Lingvistica între cercetare şi aplicare. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, Chişinău, 7 mai 2009
 • \r\n

 • Simpozionul: Poetul care a deschis căile universului de creaţie nemuritoare. Biblioteca Publică Ovidius – 15 ani de activitate. Chişinău, 14 mai 2009
 • \r\n

 • IV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников Содружества Независимых Государств  Chişinău, 24-25 septembrie 2009
 • \r\n

 • Colocviul internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Ed. III. Limbă, limbaj, comunicare.Chişinău, Institutul de Filologie al ASM, 10-12 noiembrie 2009
 • \r\n

 • V научнaя конференция „Романские языки и культуры: история и современность”Moscova (Rusia), MGU, 26-27 noiembrie 2009.
 • \r\n

\r\n

Premii şi menţiuni

\r\n\r\n

  \r\n

 • Premiul Municipal pentru Tineret în Domeniul Literaturii, Ştiinţei, Tehnicii şi Artelor (ediţia 2004)
 • \r\n

 • Premiul  de Stat pentru Tineret în Domeniul  Ştiinţei şi Tehnicii (ediţia 2008)
 • \r\n

 • Medalia „Mihai Eminescu”
 • \r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

FESTIVITATEA DE ÎNMÂNARE A DIPLOMELOR DRAGI ABSOLVENȚI AI FACULTĂȚII DE LITERE, PROMOȚIA 2019!   Festivitatea de înmânare a diplomelor de...
SESIUNEA DE RECUPERARE, CICLUL I LICENȚĂ În atenția studenților din an. I-III Ciclul I Licență! În perioada 17-26 iunie a.c., va...
ORARUL SUSȚINERII TEZELOR DE LICENȚĂ ȘI DE MASTER În atenția profesorilor și absolvenților! Susținerea tezelor de LICENȚĂ se va desfășura conform următorului Orar_sustinere_teze_LICENTA_2019...
INVITAȚIE PARTICIPARE SIMPOZION ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL INVITAȚIE Universitatea de Stat din Moldova, Capela „Întâmpinarea Domnului” şi Facultatea de Istorie şi Filosofie...
Regulament Antiplagiat al USM În atenția absolvenților! Aici puteți vedea Regulamentul Antiplagiat al USM:  http://usm.md/wp-content/uploads/regulamentul-antiplagiat-1.pdf/ 

Universitatea de Stat din Moldova

colaj