Activitatea ştiinţifică

Cunoaşterea reprezintă în special produsul activităţii de cercetare ştiinţifică. Cercetarea ştiinţifică universitară, prin valorificarea capacităţii creatoare a cadrelor didactice şi a studenţilor, are un impact deosebit asupra dezvoltării cunoaşteri şi a resurselor umane – unul din pilonii esenţiali ai dezvoltării socio-economice.  Cadrele didactice, prin specificul funcţiilor asumate în mediul academic, dezvoltă diverse aspecte ale temei de cercetare LINGVISTICA GENERALĂ ŞI CIRCUMSCRIEREA LIMBILOR CLASICE ÎN TEZAURUL LIMBII ROMÂNE.

\r\n

Obiectivele cercetării:

\r\n\r\n

  \r\n

 • îmbinarea procesului de învăţământ cu cercetarea ştiinţifică în consens cu orientările teoretice şi metodologice curente în cercetarea filologică;
 • \r\n

 • desfăşurarea de activităţi de cercetare fundamentală, teoretică şi aplicativă, în domeniul lingvisticii, didacticii şi literaturii antice;
 • \r\n

 • ridicarea standardelor de calitate a cercetării ştiinţifice în domeniul filologic şi didactic din cadrul catedrei şi integrarea acesteia  în circuitul european;
 • \r\n

 • elaborarea de proiecte tip grant şi proiecte de cercetare în vederea participării la competiţiile de finanţare naţionale şi internaţionale;
 • \r\n

 • organizarea de manifestări ştiinţifice de înaltă ţinută ştiinţifică;
 • \r\n

 • diseminarea şi valorizarea rezultatelor cercetării desfăşurate în cadrul catedrei în mediul studenţesc;
 • \r\n

 • iniţierea de colaborări interuniversitare cu cercetători din arii conexe, în scopul dezvoltării unei cercetări interdisciplinare;
 • \r\n

 • continuarea  activităţii de consiliere şi orientare în domeniul ştiinţific a masteranzilor, doctoranzilor şi tinerilor absolvenţi;
 • \r\n

 • inaugurarea unui colocviu bianual cu genericul Latinitatea antică şi romanitatea modernă;
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • publicarea rezultatelor cercetării în reviste din tară şi străinătate, la edituri şi în publicaţiile proprii ale Universităţii.
 • \r\n

\r\n

Direcţiile  de cercetare:

\r\n\r\n

  \r\n

 • Studiul textului: abordări multiaspectuale;
 • \r\n

 • Aspecte pragmatice ale textului;
 • \r\n

 • Categoria aspectului în limbile romanice;
 • \r\n

 • Concurenţa modurilor în limba română;
 • \r\n

 • Lingvistica contrastivă şi traducerea;
 • \r\n

 • Structuri actanţiale în limba română;
 • \r\n

 • Evoluţia lexicului de la latină spre română;
 • \r\n

 • Influenţa limbii greceşti asupra limbii române;
 • \r\n

 • Rolul factorului intern în geneza şi evoluţia limbii române;
 • \r\n

 • Perioada ipotetică  din limba neogreacă;
 • \r\n

 • Publius Ovidius Naso: creaţia tomitană;
 • \r\n

 • Grupul de graiuri moldoveneşti din zona de nord în context general românesc.
 • \r\n

\r\n

Membrii catedrei de Lingvistică Generală şi Limbi Clasice au desfăşurat o activitate didactică şi de cercetare meritorie, aşa cum rezultă din profilul academic al fiecărui cadru didactic.

\r\n

SEMINARUL ŞTIINŢIFIC DE PROFIL 10.02.19 ŞI CONSILIUL ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT

\r\n

Sub egida Catedrei funcţionează Seminarul Ştiinţific de Profil DH 30-10.02.19-27.03.08–Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională) – un element important al procesului de înaintare şi susţinere a tezelor de doctorat –, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA nr.3 din 27 martie 2008.

\r\n

În baza aceleiaşi hotărâri, preşedinte al Seminarului este numit Anatol Ciobanu, m.c. al AŞM, doctor habilitat, profesor universitar, iar secretar ştiinţific – Elena Varzari, doctor, conferenţiar universitar.

\r\n

Atât Seminarul, cât şi Consiliul Ştiinţific Specializat, care se constituie ad-hoc la solicitarea Seminarului, asigură prin dezbateri ştiinţifice în cadrul susţinerii publice examinarea obiectivă şi exigentă a tezelor de doctor în filologie/doctor habilitat în filologie la specialitatea 10.02.19 şi poartă întreaga răspundere pentru deciziile luate. Consiliul activează în conformitate cu „Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova”, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA din 25.11.2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

FESTIVITATEA DE ÎNMÂNARE A DIPLOMELOR DRAGI ABSOLVENȚI AI FACULTĂȚII DE LITERE, PROMOȚIA 2019!   Festivitatea de înmânare a diplomelor de...
SESIUNEA DE RECUPERARE, CICLUL I LICENȚĂ În atenția studenților din an. I-III Ciclul I Licență! În perioada 17-26 iunie a.c., va...
ORARUL SUSȚINERII TEZELOR DE LICENȚĂ ȘI DE MASTER În atenția profesorilor și absolvenților! Susținerea tezelor de LICENȚĂ se va desfășura conform următorului Orar_sustinere_teze_LICENTA_2019...
INVITAȚIE PARTICIPARE SIMPOZION ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL INVITAȚIE Universitatea de Stat din Moldova, Capela „Întâmpinarea Domnului” şi Facultatea de Istorie şi Filosofie...
Regulament Antiplagiat al USM În atenția absolvenților! Aici puteți vedea Regulamentul Antiplagiat al USM:  http://usm.md/wp-content/uploads/regulamentul-antiplagiat-1.pdf/ 

Universitatea de Stat din Moldova

colaj