A PLECAT DINTRE NOI UN PREȚIOS STRĂJER AL LIMBII ROMÂNE – PROFESORUL ION MELNICIUC

Posted on 17 august 2017 | in Fără categorie | by

In memoriam dr.conf.univ. Ion Melniciuc (24 martie 1941 – 16 august 2017)

Cu profund regret și tristețe am aflat vestea trecerii în lumea celor drepți a profesorului, colegului, savantului Ion Melniciuc.

Originar din nordul Moldovei (s. Coteala, raionul Briceni), profesorul Ion Melniciuc și-a început activitatea intelectuală la Universitatea de Stat din Moldova în anul 1960, mai întâi, în calitate de student la Facultatea de Istorie și Filologie. Cariera sa de profesor universitar și-a urmat cursul în mod tradițional, urcând treptele ierarhiei de la  lector-asistent, lector la conferențiar universitar, șef de catedră. Și-a susținut teza de doctor în filologie în anul 1975, cu tema „Mijloace lexico-gramaticale de exprimare a superlativului în limba română”, conducător științific fiindu-i regretatul profesor și savant Anatol Ciobanu.

Preocuparea de bază a doctorului conferențiar Ion Melniciuc a fost cultivarea limbii române, care a durat, fără a exagera, întreaga viață. Primele articole ale profesorului au apărut încă în anii 1967 – 1968, când problema cultivării limbii române (moldovenești, pe atunci) nu era nici pe departe o prioritate pentru autoritățile sovietice, aparițiile de acest gen fiind constante pe parcursul timpului până în ultimul său an de viață, 2017, atât în culegerile tematice privind cultura vorbirii, cât și, deosebit de intens, în spațiul mediatic.

Alte interese de cercetare s-au concentrat, în special, asupra lexicului limbii române, Lexicologia fiind și cursul pe care l-a predat la Facultatea de Litere multe decenii la rând. Investigațiile ce țineau de didactica limbii române erau valorificate într-un alt curs important și bine organizat, Metodica predării limbii române în grupele naționale și alolingve, denumit, mai târziu, Didactica limbii române. Astfel savantul lingvist Ion Melniciuc a avut o contribuție valoroasă prin cele circa 300 de titluri de publicații, inclusiv 17 cărți (monografii, manuale, suporturi didactice, broșuri: unele – în colaborare). Dintre lucrările de referință putem menționa: Superlativul în limba română (1981), Lumina cuvântului (1983), Lexicologia (în colaborare, 1992), Practicum la lexicologie (1991), Limba română – îndrumar metodic (1996), Limba română în școlile alolingve (1994) ș.a.

În calitate de dascăl, regretatul profesor avea un farmec aparte. Deși toți discipolii îl știau extrem de exigent, totuși îl admirau, îl iubeau și îl prețuiau pentru calitatea sa de pedagog talentat, spiritual, care îmbina reușit predarea materiei, într-un mod accesibil, cu relația umană, caldă cu studenții. Era așteptat cu drag în sălile de curs și niciodată nu și-a dezamăgit învățăceii.

Mereu optimist, cu o energie debordantă până și la o vârstă onorabilă, profesorul Ion Melniciuc mai era un patriot adevărat al țării, care și-a iubit sincer și necondiționat plaiul, limba, neamul, manifestându-și acest sentiment, rar întâlnit acum, prin atitudinea plină de suflet și de vervă, prin participarea activă, în primele rânduri, la toate manifestațiile care au contribuit la renașterea națională.

Pentru merite deosebite în activitatea sa de profesor şi cercetător, precum şi în cea de promotor fervent al valorilor naţionale a fost decorat cu medalia „Meritul Civic”(1996) și cu Ordinul Republicii (2010).

A plecat un Om, un Profesor, un Filolog. A plecat un om onest, drept în cuget și simțire, un om plin de viață, însetat de frumos, de omenie, de tot ce poate oferi un destin uman…

Dumnezeu să-l ierte și să-l țină în dreapta Sa…

 

Facultatea de Litere, USM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ştiri

Susținerea prealabilă a tezelor de licență În atenția studenților din anul de absolvire! Susținerea prealabilă a tezelor de licență va avea...
Susținerea prealabilă a tezelor de master În atenția masteranzilor! Susținerea prealabilă a tezelor de master se va desfășura în conformitate cu...
«Космос – арена международного научно-технического сотрудничества» В канун Дня космонавтики под названием  «Космос – арена международного научно-технического сотрудничества» в Русском центре Молдавского...
Sâmbătă, 13 aprilie 2019, zi lucrătoare În atenția profesorilor, studenților și masteranzilor! Sâmbătă, 13 aprilie 2019, se vor recupera orele din...
Zilele de 30 aprilie și 10 mai, zile de odihnă, cu recuperare Important! Zilele de 30 aprilie și 10 mai se consideră zile de odihnă, cu recuperare....

Universitatea de Stat din Moldova

colaj