ZI LIBERĂ!

În atenția profesorilor și masteranzilor facultății de Litere!

Conform Contractului colectiv de muncă, ziua de 14 octombrie – Hramul Chișinăului, este zi nelucrătoare, cu plata salariului mediu.

 

Posted in Anunţuri, studenti | Leave a comment

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR SECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ!

Sesiunea de toamnă începe la 9 octombrie a.c. conform următorului orar sesiune toamna FR 2017

Posted in Anunţuri, studenti | Leave a comment

LINGVIST ILUSTRU PLECAT SPRE STELE

În ultimul timp, Cronos este crud de tot cu lingviștii de frunte din Republica Moldova. Răpește, fără cruțare, una după alta, viețele celor care au stat la leagănul afirmării Limbii Române ca limbă de stat. La mijloc de august, l-am petrecut în ultimul drum pe un mare cultivator al limbii materne și un adevărat patriot al Neamului – Ion Melniciuc și iată în prima noapte a lui octombrie și-a luat zborul spre stele și sufletul lingvistului cu majusculă – George RUSNAC, o personalitate notorie în care se întruchipează filologul de tip hasdeuan, dascălul tenace, bunătatea zâmbitoare, colegul adevărat, soțul și tăticul exemplar.

George Rusnac s-a născut în 6 septembrie 1937 în satul Bulboaca, raionul Briceni într-o familie simplă de țărani. Își face studiile la baștină, apoi la Școala pedagogică din Soroca, pe care o termină în 1955 cu eminență, iar între anii 1956—1961 studiază la Facultatea de Filologie a USM. Citeşte mai departe

Posted in Anunţuri, Ştiri | Leave a comment

Planul de activitate al Consiliului facultății de Litere, anul de studii 2017-2018

 

Posted in Anunţuri | Leave a comment

COMPONENȚA COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂȚII, FACULTATEA DE LITERE

Lista membrilor Comisiei de Asigurare a Calităţii, Facultatea Litere, aprobată la Consiliul Facultăţii din 26 septembrie 2017

  1. CAZACU Adriana, dr., conf., decan – membru CAQ;
  2. MOLEA Viorica, dr., conf., şef departament – membru CAQ;
  3. USATÂI Ludmila, dr., conf. – preşedinte CAQ;
  4. MANOLII Adela, dr., conf. – membru CAQ;
  5. ROTARI Dorina, dr., lector – membru CAQ;
  6. REMIZOV Irina, lector – membru CAQ;
  7. MALANICI Elena, studentă, anul II – membru CAQ;
  8. VOROTNEAC Elena, reprezentant angajator, şef secţie Informare și relații cu comunitatea, Direcția Generală Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău – membru CAQ.
Posted in Anunţuri, studenti | Leave a comment

FELICITĂRI!

Corpul didactic al Facultăţii de Litere aduce sincere felicitări doamnei DORINA ROTARI şi conducătorului ştiinţific doamna dr., conf. univ. ELENA ŢAU cu ocazia susținerii tezei de doctor în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul Academiei de Științe a Moldovei.

Realizări frumoase în continuare!

Posted in Ştiri | Leave a comment

Ştiri

ZI LIBERĂ! În atenția profesorilor și masteranzilor facultății de Litere! Conform Contractului colectiv de muncă, ziua de...
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR SECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ! Sesiunea de toamnă începe la 9 octombrie a.c. conform următorului orar sesiune toamna FR 2017
LINGVIST ILUSTRU PLECAT SPRE STELE În ultimul timp, Cronos este crud de tot cu lingviștii de frunte din Republica Moldova....
Planul de activitate al Consiliului facultății de Litere, anul de studii 2017-2018  
FELICITĂRI! Corpul didactic al Facultăţii de Litere aduce sincere felicitări doamnei DORINA ROTARI şi conducătorului ştiinţific...

Universitatea de Stat din Moldova

colaj